Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Rektorskansliet

Rektorskansliets uppgift är att:

  • verka för att högskolans vision och långsiktiga mål uppnås
  • stödja högskolans ledning genom att tillhandahålla verktyg, kompetens och rutiner
  • skapa förutsättningar för effektiv, rättssäker och adekvat administration

Rektorskansliet tillhör högskolans gemensamma funktioner.
Kansliet är både ledande och stödjande i frågor kring bland annat ekonomi, personal, administration, studieadministration, kommunikation och IT.

Senast uppdaterad: 2019-01-09.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade