Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Utsikt från Campus Ersta

Institutionen för vårdvetenskap

Institutionen för vårdvetenskap på Campus Ersta är ansvarig för det treåriga sjuksköterskeprogrammet, flera specialistsjuksköterskeprogram samt fristående kurser i vårdvetenskap. Se utbildningar nedan.

Inom vår internationella verksamhet erbjuds både studenter och lärare utbytesmöjligheter i andra länder. Vi bedriver forskning, både grundforskning och tillämpad forskning, som bedrivs inom dels huvudområdet vårdvetenskap och dels inom närliggande områden som vårdetik med livsåskådningsvetenskap och samhälls- och beteendevetenskap.

Till institutionen hör även S:t Lukas utbildningsinstituts psykoterapiutbildning.

Yrkesliv

Utsikterna för att få arbete som sjuksköterska bedöms som mycket goda. En åldrande befolkning beräknas skapa ett ökat behov av sjuksköterskor framför allt inom vård av äldre.
Sjuksköterskans arbetsfält är mycket mångfacetterat med många olika specialiteter och arenor. Sjuksköterskan är den som bär ansvaret för patientens omvårdnad som kan genomföras på sjukhus, primärvård och i människors hemmiljö. Idag uttalar arbetsgivare att det råder brist på specialistsjuksköterskor som behövs för att kvalitetsutveckla vården.

Utbildningar som ges vid institutionen

Forskning vid institutionen

Forskning vid Institutionen för vårdvetenskap omfattar både grundforskning och tillämpad forskning som bedrivs inom dels huvudområdet vårdvetenskap och dels inom närliggande områden som vårdetik med livsåskådningsvetenskap. Till institutionen hör även Palliativt forskningscentrum.

Ämnesområdet vårdvetenskap

Vårdvetenskap är huvudområde inom sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen. Centrala begrepp inom vårdvetenskap är människa, vårdande, hälsa och miljö, samt etiskt förhållningssätt. Vårdvetenskap tar sin utgångspunkt i människans upplevelse och reaktioner i sin livssituation och bygger på vetenskap och erfarenhetsbaserad kunskap karaktäriserad av självständig praktisk och teoretisk kunskapsutveckling.

Kunskaperna tillämpas på individ-, grupp- och samhällsnivå och beaktar exempelvis genus- och sociokulturella perspektiv. Närliggande discipliner såsom medicinska-, samhälls-, beteende- och humanistiska vetenskaper influerar kunskapsutvecklingen inom området. 

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade