Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Campus Sköndal, biblioteket med träd i bilden

Institutionen för socialvetenskap

Vid institutionen för socialvetenskap erbjuds utbildning i socialt arbete på grund- och avancerad nivå. Här studerar även ett tjugotal forskare det civila samhället och socialt arbete. Vi medverkar också i den forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället som bedrivs vid högskolan.

Varje höst välkomnas till institutionen ett sjuttiotal studenter till socionomprogrammet (210 hp), samt ett trettiotal studenter till magisterutbildningen (60 hp) och masterprogrammet (120 hp). Utbildningarnas kurser drivs av erfarna och forskarutbildade lärare. Att studentkullarna är relativt små bidrar till flexibilitet i utbildningarna och ett personligt bemötande av studenterna.

Nationella genomgångar visar att det är svårt att komma in på socionomutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, men att den ger väldigt goda förutsättningar för arbete.

Sedan drygt 20 år bedrivs en omfattande forskning vid institutionen som fokuserar på det civila samhället; från historiska studier och breda befolkningsundersökningar av medborgarnas ideella och informella engagemang till fallstudier av enskilda organisationer. Vid institutionen bedrivs också forskning kring det sociala arbetets villkor, former och utfall och välfärdsrätt. Här fokuseras bland annat metoduppföljning och metodutveckling i socialt arbete och inom välfärdsrätten betydelsen av att konstruera och upprätthålla ett välfärdssamhälle med respekt för grundläggande värderingar såsom rättssäkerhet, icke-diskriminering och respekt för den enskildes integritet. Forskningen är regelbundet finansierad av de statliga forskningsråden, och sker i samarbete med ett flertal internationella lärosäten.

För att kunna erbjuda hög kvalitet och stor flexibilitet har institutionen ett stort antal aktiva samarbeten med andra högskolor och med fältförlagda verksamheter – såväl nationellt som internationellt. I vårt arbete med såväl utbildning som forskning vill vi bidra till att, tillsammans med professionellt och ideellt engagerade och i samarbete med såväl det offentliga som det civila samhällets organisationer, utveckla kunskapen om och stärka engagemanget för de frågor vi arbetar med. Vill du delta i det arbete – som student, praktiskt verksam eller engagerad medborgare är du välkommen att kontakta oss!

Martin Börjeson
Prefekt vid Institutionen för socialvetenskap


Utbildningar som ges av Institutionen för socialvetenskap

Senast uppdaterad: 2019-10-08.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade