Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Studenter i trappan upp till Stigbergsgatan 30

Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

Vid Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi ges utbildningar inom kyrkomusik och teologi. De utbildningar du kan läsa hos oss ger konstnärlig högskole- och kandidatexamen i kyrkomusik samt högskole- och kandidatexamen i teologi.

Institutionen bedriver också, i samarbete med högskolans Uppdragsutbildningsenhet, fortbildning för präster, diakoner, kyrkomusiker och övriga församlingsanställda samt för personal inom vård, skola och socialtjänst.

Institutionen är engagerad i att utveckla diakoni som forskningsområde, och arrangerar kontinuerligt seminarier om aktuell forskning i diakoni. Institutionens forskare är engagerade i områden inom kyrkomusik och scenisk framställning, liksom teologiska frågor om religionens olika uttryck i samhället och relation till välfärdsfrågor, religiös professionsidentitet, vårdetik och människosynsfrågor. Flera skrifter på dessa teman har publicerats.

Varje termin anordnar institutionen seminarium kring aktuell forskning i diakoni. För information och anmälan kontakta Mats J Hansson.

Utbildningar som ges av Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

Diakoni (Fr.o.m. ht 2014 ges all ny diakonutbildning av Svenska kyrkans utbildningsinstitut)

Kyrkomusik

Teologi

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade