Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningens uppgift är att:

  • verka för att högskolans vision och långsiktiga mål uppnås
  • stödja högskolans ledning genom att tillhandahålla verktyg, kompetens och rutiner
  • skapa förutsättningar för effektiv, rättssäker och adekvat administration

Avdelningen för verksamhetsstöd tillhör högskolans gemensamma funktioner.
Avdelningen är både ledande och stödjande i frågor kring bland annat ekonomi, personal, administration, studieadministration, kommunikation och IT.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade