Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Program för systematiskt kvalitetsarbete

Programmet för systematiskt kvalitetsarbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola utgör ett gemensamt ramverk inom vilket det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs. I programmet beskrivs högskolans syn på kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete, styrning och organisation för kvalitetsarbetet samt processer för genomförande, uppföljning och analys av kvalitetsarbetet.

En viktig utgångspunkt för högskolans systematiska kvalitetsarbete är European Standards and Guidelines (ESG) (länken öppnas i nytt fönster). ESG syftar till att skapa en gemensam referensram för kvalitetssäkringssystem för högre utbildning i Europa. Högskolans systematiska kvalitetsarbete utgår från del 1 i ESG, dvs standarder och riktlinjer för intern kvalitetssäkring (standarder 1.1 – 1.9).

Av Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete för perioden 2017 – 2022 framgår högskolegemensamma planerade kvalitetsutvecklande aktiviteter för att uppnå standarderna. Handlingsplanen är en översiktlig planering som ger färdriktning för det systematiska kvalitetsarbetet. Mål och aktiviteter i handlingsplanen preciseras och konkretiseras i verksamhets- och aktivitetsplaner för de kommande åren för respektive verksamhet.

Ladda ner program och handlingsplan här (länken öppnas i nytt fönster)

Program för systematiskt kvalitetsarbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola , 299 kB.
Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete för perioden 2017 – 2022 , 162 kB.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade