Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild på Drevviken

Campus Sköndal

Ersta Sköndal Bräcke högskola bedriver utbildning och forskning i Botvidsgården och Stefansgården på Campus Sköndal. Vi har även ett bibliotek i en friliggande byggnad samt en stor undervisningslokal som kallas Salongen.

Botvidsgården ligger på Herbert Widmans väg 12 och är den största byggnaden. Den är markerad på Google-kartan här nedanför. Där finns klassrum, studierum och kök samt administrativ personal och forskare. I Stefansgården finns klassrum för kyrkomusiker. Dessutom ligger det så kallade Orgelhuset på campusområdet. Se områdeskartan , 57 kB. för att hitta dit. Bredvid Botvidsgården ligger det så kallade Kristinahuset som erbjuder lättare måltider.

Salongen ligger på Thorsten Levenstams väg 8. Salongen står utmärkt på orienteringstavlan när man kommer in på området från busshållplatsen.

Utbildningar på Campus Sköndal

Listan innehåller utbildningar som helt eller delvis ges på Campus Sköndal och exkluderar våra uppdragsutbildningar. Se även hela vårt utbildningsutbud här.

Senast uppdaterad: .

Besöksadresser

Herbert Widmans väg 12 (Botvidsgården), Sköndal
Herbert Widmans väg 4 (Stefansgården), Sköndal
Herbert Widmans väg 5 (Biblioteket), Sköndal
Thorsten Levenstams väg 8 (Salongen), Sköndal

Hitta på Campus Sköndal

Områdeskarta , 57 kB.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade