Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Professor i vårdvetenskap

Vi söker professor i vårdvetenskap med särskild inriktning inom samhälls- och  beteendevetenskap.

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi bedriver också utbildning i teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Forskning bedrivs i huvudämnena vårdvetenskap och socialt arbete och det finns en väletablerad forskning om det civila samhället, palliativ vård, välfärdsrätt samt i etik. Forskarutbildning anordnas inom området Människan i välfärdssamhället med för närvarande två forskarutbildningsämnen, Palliativ vård och Social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Här bedrivs också uppdragsutbildning inom våra områden. Ersta Sköndal Bräcke högskola har sin verksamhet förlagd på tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg.

Bakgrund
Ersta Sköndal Bräcke högskola söker en professor för utveckling av utbildning och forskning inom området samhälls- och beteendevetenskap. Denna satsning ligger i linje med det forskarutbildningsområde, Människan i välfärdssamhället, med forskarutbildningsämnena Palliativ vård och Social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Där studeras bland annat människor i utsatta livssituationer.

Vid Institutionen för vårdvetenskap bedrivs grundutbildning för sjuksköterskor. Högskolan ger även specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning palliativ vård, psykiatrisk vård, att leva med långvarig ohälsa och sjukdom samt en masterutbildning i palliativ vård. Ersta Sköndal Bräcke högskola samverkar med olika vårdgivare i Stockholms län med målsättning att utveckla akademisk kompetens och möjliga forskningsprojekt till gagn för båda parter. Vid Institutionen för vårdvetenskap bedrivs bland annat forskning om vård av äldre, palliativ vård, psykisk ohälsa samt vårdetik-med livsåskådningsvetenskap.

Dina arbetsuppgifter
Innehavaren av professuren ska aktivt medverka till utveckling av kunskap som gagnar patienter och närståendes välbefinnande och delaktighet i vården. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning och handledning att utveckla internationella vetenskapliga kontakter och medverka till nationellt forskningssamarbete inom området samt att bidra till högskolans forskning och forskarutbildning.

Kvalifikationer/bedömningsgrunder
Sökande ska ha visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Andra bedömningsgrunder är den sökandes aktuella forskning och inriktning, planerade forskningsaktiviteter, aktuella externa forskningsanslag, akademiska uppdrag, ledarförmåga, samarbetsförmåga och andra personliga egenskaper. För att anställas som professor i vårdvetenskap med fördjupade kunskaper i utvecklingspsykologi, sociologi, grupprocesser och konflikthantering söker vi dig som har en doktorsexamen i ämnet vårdvetenskap eller motsvarande. Det är meriterande om du är legitimerad sjuksköterska, med specialisering i internationalisering på hemmaplan, med fokus på sociokulturella aspekter i vårdande kontext.

Upplysningar
Information om tjänsten lämnas av
prefekt Jane Österlind
E-postadress: jane.osterlind@esh.se
Telefon: 0766-36 50 11
För facklig information, kontakta Lars Andersson (SULF)
E-postadress: lars.andersson@esh.se
Telefon: 08-555 050 45

Anställning
Anställningen som professor är tillsvidare och tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan oss tillhanda senast den 7 januari 2019
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet samt högst tio vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Ansökan i sin helhet tillsammans med publikationer skickas i fem identiska uppsättningar till:
HR-konsult Nina Wallin
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189
100 61 Stockholm

Övriga kontaktuppgifter: Nina Wallin (nina.wallin@esh.se), telefon 076-636 50 63

Senast uppdaterad: 2018-10-26.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade