Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Postdoktor till Institutionen för vårdvetenskap

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi bedriver även utbildning i teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Forskning bedrivs i huvudämnena vårdvetenskap och socialt arbete. Forskarutbildning hålls inom området Människan i välfärdssamhället med två forskarutbildningsämnen, Palliativ vård och Social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Här bedrivs också uppdragsutbildning inom våra områden. Högskolan har tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg.

Vi söker en postdoktor till Institutionen för vårdvetenskap

Bakgrund
Vid högskolan har ett forskarutbildningsområde, Människan i välfärdssamhället och forskarutbildningsämnena palliativ vård och social välfärd utvecklats. Inom ämnet palliativ vård studeras bland annat människor i utsatta livssituationer utifrån ett livscykelperspektiv. Institutionen för vårdvetenskap och Palliativt forskningscentrum, söker nu en postdoktor inom ämnet palliativ vård, som tillsammans med professor Christina Melin-Johansson samt docent Carina Lundh-Hagelin, ska arbeta i forskningsprojektet ” Palliativ utbildningsintervention inom Bräcke diakonis äldreomsorg i samarbete med Betaniastiftelsen och Ersta Sköndal Bräcke högskola – utveckling, införande och utvärdering”. I projektet undersöker vi personcentrerad vård och vårdkvalitet i vård-och omsorgsboenden i en non-profitorganisation. Baserat på detta utvärderar vi utbildningsinterventioner riktade mot vårdpersonal och chefer. Målet är att utveckla en modell för certifiering av verksamheterna.

Arbetsuppgifter
Arbetet som postdoktor inom projektet innebär att administrera, samla och analysera forskningsdata från olika vård och omsorgsenheter samt skriva vetenskapliga publikationer i enlighet med projektplaner. Forskningsresultaten rapporteras på olika sätt till omvärlden genom nationella och internationella nätverk inkluderande aktörer både inom och utanför akademin.

Kvalifikationer/ bedömningsgrunder
Vi söker dig som har erlagt doktorsexamen inom vårdvetenskap för senast tre år sedan. För arbetet krävs att du har skicklighet i kvalitativ och kvantitativ metod, samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. En förutsättning för arbetet är att du har god samarbetsförmåga, är självständig och har ett flexibelt förhållningssätt.

Anställning
Anställningen är en visstidsanställning med omfattning om 50% av heltid i ett och ett halvt år. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag 31 oktober 2019.
Bifoga följande handlingar till din ansökan, skrivna på engelska eller svenska:

  1. Ett personligt brev.
  2. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel samt nuvarande befattning.
  3. En komplett publikationslista.
  4. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida).

Komplett ansökan skickas till HR-konsult Nina Wallin via e-post: nina.wallin@esh.se eller via brev till Ersta Sköndal Bräcke högskola, att: Nina Wallin, Box 111 89, 100 61 Stockholm.

Information om tjänsten lämnas av
Professor Christina Melin-Johansson
E-postadress: christina.melin-johansson@esh.se
Telefon: 076- 175 38 76
För facklig information, kontakta Lars Andersson (SULF)
E-postadress: lars.andersson@esh.se
Telefon: 08-555 050 45

Övriga kontaktuppgifter: Nina Wallin (nina.wallin@esh.se), telefon 076-636 50 63

Senast uppdaterad: 2019-09-27.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade