Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Malin Olsson

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Lektor, Docent, Legitimerad sjuksköterska

Telefon:

076-636 50 53

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Folkungatatan 127

Arbetsområden

Sedan Malins disputation i maj 2010 har hon valt att studera människors meningsskapande i relation till både hälsa och sjukdom. Malin har ett brett intresse av att undersöka hälsa och sjukdom med fokus på människors behov. Det betyder att i största utsträckning bedriva forskning med en kvalitativ ansats. Hon har valt att rikta sitt huvudfokus mot livsvärldsforskning och existentiella aspekter av sjukdom och hälsa. Hennes forskning har en tolkande inställning till social verklighet och mänsklig mening. De fenomen som hon studerar finns i den naturliga omgivningen för de personer vars tankar och åsikter som utforskas, med fokus på att stödja ett värdigt liv bland personer som lever med sjukdom.

Malin har erfarenhet som kurskoordinator sedan 2002 och som examinator sedan 2010. Hennes undervisnings-verksamhet har inkluderat planering, tentamen, kursutvärdering och akademisk handledning av två till fyra examensarbeten vid sjuksköterskeprogrammet och två till fem examensarbeten på avancerade nivå / specialistutbildning i omvårdnad. Vidare inkluderar undervisningsaktiviteterna föreläsningar, seminarier och undervisning på forskarutbildningsnivå. Malin har erfarenhet som utbildningsledare för masterprogram samt för sjuksköterskeprogrammet.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Carina Nilsson, Birgitta Lindberg, Päivi Juuso, Malin Olsson (2019). Experiences of striving to maintain daily life among women with osteoporosis
Catharina Melander, Stefan Sävenstedt, Malin Olsson, Britt-Marie Välivaara (2018). Assessing BPSD with the support of the NPI-NH: a discourse analysis of clinical reasoning
Catharina Melander, Stefan Sävenstedt, Britt-Marie Välivaara, Malin Olsson (2018). Human capabilities in advanced dementia: Nussbaum's approach
Åsa Nilsson, Birgitta Lindberg, Siv Söderberg, Malin Olsson (2018). Meanings of participation in hospital care: as narrated by patients
Catharina Melander, Basel Kikhia, Malin Olsson, Britt-Marie Wälivaara, Stefan Sävenstedt (2018). The impact of using measurements of electrodermal activity in the assessment of problematic behaviour in dementia
Malin Olsson (2017). Att leva med långvarig neurologisk sjukdom: Självförståelse och förståelse
Anna Nygren Zotterman, Lisa Skär, Malin Olsson, Siv Söderberg (2016). Being in Togetherness: Meanings of encounters within primary healthcare setting for patients living with long-term illness
Sebastian Gabrielsson, Stefan Sävenstedt, Malin Olsson (2016). Taking personal responsibility: Nurses’ and assistant nurses’ experiences of good nursing practice in psychiatric inpatient care
Catharina Melander, Basel Kikhia, Malin Olsson, Britt-Marie Välivaara, Stefan Sävenstedt (2015). Assessment and evaluation of interventions in bpsd with the help of a multiple sensor system
Anna Nygren Zotterman, Lisa Skär, Malin Olsson, Siv Söderberg (2015). District nurses' views on quality of primary healthcare encounters
Malin Olsson, Carina Nilsson (2015). Meanings of feeling well among women with Parkinson's disease
Grethe Eilertsen, Heidi Ormstad, Marit Kirkevold, Anne Marit Mengshoel, Siv Söderberg, Malin Olsson (2015). Similarities and differences in the experience of fatigue among people living with fibromyalgia, multiple sclerosis, ankylosing spondylitis and stroke
Malin Olsson (2014). Att leva med multipel skleros
Päivi Juuso, Lisa Skär, Malin Olsson, Siv Söderberg (2014). Meanings of being received and met by others as experienced by women with fibromyalgia
Päivi Juuso, Siv Söderberg, Malin Olsson, Lisa Skär (2014). The significance of Associations for women with FM
Malin Olsson, Lena Stafström, Siv Söderberg (2013). Meanings of fatigue for women with Parkinson’s disease
Päivi Juuso, Lisa Skär, Malin Olsson, Siv Söderberg (2013). Meanings of feeling well for women with fibromyalgia
Siv Söderberg, Malin Olsson, Lisa Skär (2012). A hidden kind of suffering: female patient’s complaints to Patient’s Advisory Committee
Päivi Juuso, Lisa Skär, Malin Olsson, Siv Söderberg (2011). Living with a double burden: Meanings of pain for women with fibromyalgia
Malin Olsson, Lisa Skär, Siv Söderberg (2011). Meanings of being received and met by others as experienced by women with MS
Malin Olsson, Siv Söderberg (2011). Meanings of fatigue among women with multiple sclerosis
Malin Olsson (2010). Att leva med multipel skleros
Malin Olsson, Lisa Skär, Siv Söderberg (2010). Meanings of feeling well for women with multiple sclerosis
Malin Olsson (2010). Meanings of women's experiences of living with multiple sclerosis [Fulltext]
Malin Olsson (2009). Att leva med multipel skleros
Malin Olsson (2008). När kroppen är ett hinder [Fulltext]
Malin Olsson, Jan Lexell, Siv Söderberg (2008). The meaning of women's experiences of living with multiple sclerosis
Malin Olsson (2007). Expressions of freedom in everyday life: the meaning of women's experiences of living with multiple sclerosis [Fulltext]
Malin Olsson, Jan Lexell, Siv Söderberg (2005). The meaning of fatigue for women with multiple sclerosis

Senast uppdaterad: 2020-06-01.

PROJEKT

  • Kvinnors hälsa och välbefinnande, med fokus på behov hos kvinnor med osteoporos
  • Kvinnors hälsa och välbefinnande, med fokus på kvinnors erfarenheter av att leva med lipödem
  • Äldres hälsa
  • Digitala resurser som stöd för att möjliggöra förmåga till samhörighet och förmåga till att praktiskt kunna resonera hos personer med demens.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade