Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Hélène Lagerlöf

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Lektor, fil dr

Telefon:

0766-36 50 35

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Bakgrund

Hélène Lagerlöf är fil dr i socialt arbete, lektor i socialt arbete och socionom. Hon disputerade 2012 vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet på avhandlingen ”Samhällsvård och välfärdsresurser - En studie av skolgång. Fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner”. Hon har tidigare varit anställd som lektor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet och Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns Högskola, samt arbetat vid Polisutbildningen på Södertörns Högskola.

Undervisning

Inom ämnet socialt arbete har hon mångårig erfarenhet av såväl undervisning på grund och avancerad nivå som handledning och kursutveckling.

Aktuell forskning

Hennes huvudsakliga forskningsområde är social barnavård med ett speciellt fokus på levnadsförhållanden och vardagsliv för unga som är placerade i socialtjänstens dygnsvård. Hennes forskning kretsar kring skolgång, fritid och kamratrelationer i kvantitativa såväl som kvalitativa studier. Mobbning och grupprelationer är även det ett område som under flertalet år intresserat henne och hon både föreläser och forskar på ämnet. Under de senaste åren har hennes forskning också innefattat våld i nära relationer där hon forskat om våld i nära relationer bland unga. För närvarande arbetar hon i högskolans sexåriga forskningsprogram Sivin-Barn (Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer). I forskningsprogrammet deltar hon både som forskare och som kommunikatör. Läs gärna mer på www.esh.se/forskning/sivin-barn

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Veronica Ekström, Hélène Lagerlöf (2021). Audiovisuella intryck, tid och interaktion: socionomstudenters erfarenheter av digitala föreläsningar [Fulltext]
Sibel Korkmaz, Överlien Carolina, Hélène Lagerlöf (2020). Youth intimate partner violence: Prevalence, characteristics, associated factors and arenas of violence
Hélène Lagerlöf (2018). Det dubbla utanförskapet: HVB-placerade ungas tankar kring fenomenet mobbning: [A twofold exclusion – interviews about bullying with young people in residential care]
Hélène Lagerlöf (2017). Mobbning i skolan: om perspektiv och förståelsemodeller
Hélène Lagerlöf (2016). School related resources and potential to exercise self-determination for young people in Swedish out-of-home care
Hélène Lagerlöf (2014). Umgängesstöd i lokal: en studie om fyra kommuners arbete med umgängesfrågor [Fulltext]
array Hélène Lagerlöf (2012). Samhällsvård och välfärdsresurser
Marie Sallnäs, Stefan Wiklund, Hélène Lagerlöf (2012). Welfare resources among children in care: [Välfärdsresurser bland barn i samhällsvård]
Marie Sallnäs, Stefan Wiklund, Hélène Lagerlöf (2010). Samhällsvårdade barn, gate-keeping och forskning: [Children in out-of-home care, gate-keeping and research]
Marie Sallnäs, Stefan Wiklund, Hélène Lagerlöf (2010). Social barnavård ur ett välfärdsperspektiv: Ekonomiska och materiella resurser, psykisk hälsa och tillgång till socialt stöd för ungdomar i familjehem och institutioner: [Living conditions among children in care from a welfare perspective: Economic and material resources, psychological health and access to social support among youth in foster care and residential care]
Marie Sallnäs, Hélène Lagerlöf (2007). Forskare studerar välfärden hos barn och ungdomar i samhällsvård

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade