Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Hélène Lagerlöf

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Lektor, fil dr, internationell samordnare

Telefon:

0766-36 50 35

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Bakgrund

Hélène Lagerlöf är fil dr i socialt arbete, lektor i socialt arbete och socionom. Hon disputerade 2012 vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet på avhandlingen ”Samhällsvård och välfärdsresurser - En studie av skolgång. Fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner”. Hon har tidigare varit anställd som lektor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet och Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns Högskola, samt arbetat vid Polisutbildningen på Södertörns Högskola.

Undervisning

Inom ämnet socialt arbete har hon mångårig erfarenhet av såväl undervisning på grund och avancerad nivå som handledning och kursutveckling.

Aktuell forskning

Hennes huvudsakliga forskningsområde är social barnavård med ett speciellt fokus på levnadsförhållanden och vardagsliv för unga som är placerade i socialtjänstens dygnsvård. Hennes forskning kretsar kring skolgång, fritid och kamratrelationer i kvantitativa såväl som kvalitativa studier. Mobbning och grupprelationer är även det ett område som under flertalet år intresserat henne och hon både föreläser och forskar på ämnet. För närvarande är hon del i ett forskningsprojekt om våld i nära relationer bland unga.

Senast uppdaterad: 2019-11-14.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade