Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Susanne Wallman Lundåsen

Susanne Wallman Lundåsen

Institutet för organisations- och arbetslivsetik - IOA

Titel:

Docent

Telefon:

 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Erstagatan 1 N, 3 tr

Arbetsområden

BakgrunD

Susanne Lundåsen har sin grundexamen (Dottore in Scienze Politiche) i statsvetenskap med inriktning mot internationella relationer från Universitetet i Bologna i Italien. Under tiden för forskarutbildningen hade Susanne en doktorandtjänst vid Mitthögskolan (nuvarande Mittuniversitetet) i Östersund. 2004 försvarade Susanne sin doktorsavhandling ”En föreningsbaserad demokrati?” vid Åbo Akademi i Finland. Efter doktorsexamen har Susanne arbetat i ett EU-projekt vid Arbetslivsinstitutet om arbetsliv och kön. Sedan 2005 har Susanne varit verksam som forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Forskning

Avhandlingen berörde teorier om det civila samhället och det sociala kapitalets betydelse för det demokratiska deltagandet i Sveriges kommuner. I avhandlingen framkom det att sambanden mellan föreningslivets relativa storlek och deltagandet i de allmänna valen under 1990-talet är svaga och inte går i den riktning som teorierna skulle indikera. Med andra ord verkar det inte finnas några samband mellan hur många föreningar som finns i en kommun och valdeltagandet.

Forskningsintresset är att studera föreningslivets inflytande i lokala demokratiska processer i Sverige. Samt även att undersöka kontextuella och individuella faktorers inverkan på den sociala tilliten i Sverige. Susanne är aktiv postdoc forskare inom två olika forskningsprojekt, dels ”Föreningslivets inflytande i det lokala” och dels ”Social tillit i Sverige”. Projekten pågår 2008-2011.

Övrigt

”Föreningslivets inflytande i det lokala” är ett postdoc anslag från Riksbankens Jubileumsfond under perioden 2008-2011.

”Social tillit i Sverige” är ett forskningsprojekt med anslag från Vetenskapsrådet under perioden 2008-2010. I projektet ingår även professor Lars Svedberg, professor Thorleif Pettersson och doktorand Julia Grosse.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Just nu går det inte att nå DiVA. Testa att uppdatera sidan senare.

Senast uppdaterad: 2018-07-18.

Pressbild

Susanne Wallman Lundåsen 

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade