Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Susanne Wallman Lundåsen

Susanne Wallman Lundåsen

Centrum för civilsamhällesforskning

Titel:

Docent

Telefon:

 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Erstagatan 1 N, 3 tr

Arbetsområden

BakgrunD

Susanne Lundåsen har sin grundexamen (Dottore in Scienze Politiche) i statsvetenskap med inriktning mot internationella relationer från Universitetet i Bologna i Italien. Under tiden för forskarutbildningen hade Susanne en doktorandtjänst vid Mitthögskolan (nuvarande Mittuniversitetet) i Östersund. 2004 försvarade Susanne sin doktorsavhandling ”En föreningsbaserad demokrati?” vid Åbo Akademi i Finland. Efter doktorsexamen har Susanne arbetat i ett EU-projekt vid Arbetslivsinstitutet om arbetsliv och kön. Sedan 2005 har Susanne varit verksam som forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Forskning

Avhandlingen berörde teorier om det civila samhället och det sociala kapitalets betydelse för det demokratiska deltagandet i Sveriges kommuner. I avhandlingen framkom det att sambanden mellan föreningslivets relativa storlek och deltagandet i de allmänna valen under 1990-talet är svaga och inte går i den riktning som teorierna skulle indikera. Med andra ord verkar det inte finnas några samband mellan hur många föreningar som finns i en kommun och valdeltagandet.

Forskningsintresset är att studera föreningslivets inflytande i lokala demokratiska processer i Sverige. Samt även att undersöka kontextuella och individuella faktorers inverkan på den sociala tilliten i Sverige. Susanne är aktiv postdoc forskare inom två olika forskningsprojekt, dels ”Föreningslivets inflytande i det lokala” och dels ”Social tillit i Sverige”. Projekten pågår 2008-2011.

Övrigt

”Föreningslivets inflytande i det lokala” är ett postdoc anslag från Riksbankens Jubileumsfond under perioden 2008-2011.

”Social tillit i Sverige” är ett forskningsprojekt med anslag från Vetenskapsrådet under perioden 2008-2010. I projektet ingår även professor Lars Svedberg, professor Thorleif Pettersson och doktorand Julia Grosse.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Susanne Wallman Lundåsen (2020). Ideellt arbete och politiskt deltagande [Fulltext]
Hans-Peter Y. Qvist, Bjarte Folkestad, Torben Fridberg, Susanne Wallman Lundåsen (2019). Trends in Volunteering in Scandinavia
Susanne Wallman Lundåsen (2018). Kontakter mellan grupper inom civilsamhällets organisationer [Fulltext]
Lars Svedberg, Susanne Wallman Lundåsen, Johan von Essen, Rebecka Andersen (2016). Rum för engagemang: om Riksbyggen i historia och samtid
Susanne Wallman Lundåsen, Johan Vamstad (2015). Civilsamhället och staten: En fråga om tillit
Susanne Wallman Lundåsen (2014). Civil Society and Political Participation: What Type of Political Participation is Influenced by Community Level Involvement in Civil Society?
Lars Trägårdh, Susanne Wallman Lundåsen, Dag Wollebæk, Lars Svedberg (2013). Den svala svenska tilliten: Förutsättningar och utmaningar
Susanne Wallman Lundåsen, Dag Wollebæk (2013). Diversity and Community Trust in Swedish Local Communities
Susanne Wallman Lundåsen, Lars Trägårdh (2013). Social Trust and Religion in Sweden: Theological Belief vs. Social Organization;
Susanne Wallman Lundåsen (2012). Debating Future Harmonization of European Union VAT Regulations: Protests Among Swedish Nonprofit Organizations
Eric Uslaner, Susanne Lundåsen (2012). Sweden and Australia: newer immigrants, trust, and multiculturalism
Dag Wollebaek, Susanne Wallman Lundåsen, Lars Trägårdh (2012). Three Forms of Interpersonal Trust: Evidence from Swedish Municipalities
Susanne Lundåsen (2010). Civil society, Democracy and Social Capital
Susanne Lundåsen (2010). Demokratiskola eller hälsoprojekt: Forskning om föreningsliv, socialt kapital och inflytande [Fulltext]
Susanne Lundåsen (2010). Det civila samhället och staten - inflytande och påverkan /
Johan von Essen, Susanne Lundåsen, Lars Svedberg, Lars Trägårdh (2010). Det svenska civilsamhället: en introduktion
Susanne Lundåsen (2010). Methodological problems with surveying trust [Fulltext]
Susanne Lundåsen (2010). Voluntary Associations and Local Level Politics: Voluntary Associations as Sources of Political Capital?
Susanne Lundåsen, Thorleif Pettersson (2009). Att mäta tillit: teori och metodproblem
Thorleif Pettersson, Susanne Lundåsen (2009). Tillit, medborgaranda och kommunpolitik
Susanne Lundåsen (2006). Föreningars betydelse för valdeltagandet
Susanne Lundåsen (2005). Frivilliga insatser och hälsa [Fulltext]
Susanne Lundåsen (2005). Socio Economic Development and Voluntary Associations in Swedish Municipalities
Susanne Lundåsen (2004). En föreningsbaserad demokrati?: ideella föreningar och valdeltagande i Sveriges kommuner under 1990-talet
Susanne Lundåsen (2002). Can we trust the measurement of trust? [Fulltext]
Susanne Lundåsen (2001). Fler föreningar = fler röstare? [Fulltext]
Susanne Wallman Lundåsen (). Democratic Values and Civic Engagement of Local Voluntary Associations
Susanne Wallman Lundåsen (). Voluntary Associations within the Local Political Context

Senast uppdaterad: 2019-07-02.

Pressbild

Susanne Wallman Lundåsen 

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade