Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Moira von Wright

Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

Titel:

Professor

Telefon:

072-142 46 65

Telefon 2: 0768-

E-POST:

BESÖKSADRESS:

Erstagatan 1N

BAKGRUND

Moira von Wright är professor i Människan i välfärdssamhället med inriktning mot diakoni, och tidigare professor i pedagogik vid Örebro universitet och f.d. rektor för Södertörns högskola. Hon har en grundskollärarexamen och en fil.mag. från Helsingfors universitet samt licentiatexamen och doktorsexamen från Stockholms universitet. Hon har akademisk erfarenhet från flera länder inom och utanför Europa. Hon är docent vid Helsingfors universitet och Stockholms universitet och har tidigare varit bland annat associerad forskare vid The VHI vid St Edmund's College, Cambridge, och professor II vid Humaniorastudier i pedagogik vid Oslo universitet.

Uppdrag och expertis

Moira von Wright är sakkunnig på frågor som rör högre utbildning, forskningsutveckling och akademiskt ledarskap. Hon har ett antal förtroendeuppdrag, bland annat som styrelseledamot i Högskolan Arcada AB i Helsingfors och i Östersjöstiftelsen. Hon är även efterfrågad som föreläsare och som expert vid kvalitetssäkring av universitet och högskolor. Pågående uppdrag i ”Expertpanel for vurdering av Roskilde Universitets kvalitetssikring i praksis”, Danmarks Akkrediteringsinstitution (2018–2019), och i redaktionsrådet för den vetenskapliga tidskriften Nordic Journal of Pedagogy and Critique, (NTNU).

Undervisning

Moira von Wright undervisar i forskarutbildningen inom området Människan i välfärdssamhället samt i högskolans handledarutbildning. Hon handleder doktorander, och ger därtill föreläsningar och seminarier i vetenskapsfilosofi och -metod samt i pedagogik på alla nivåer, även för externa aktörer.

Forskning

Moira von Wrights främsta forskningsområden är pedagogisk filosofi och social teori, samt numera även diakoni. Hennes forskning väcker viktiga frågor om mänskligt välbefinnande, självutveckling, bemötande och kommunikation: Vilka är förutsättningarna för ett genuint deltagande? Vilken roll spelar aktivitet och fantasi? Vilken betydelse har platsen? Hennes pågående forskning bygger på det socialfilosofiska perspektiv som hon utvecklar i boken Vad eller vem? (Daidalos 2000), och fokuserar på intersubjektivitet, delaktighet, ensamhet och återhämtning; en samtida undersökning av att "göra gott" i utkanten av det civila samhället. Bland von Wrights senare publikationer kan nämnas de vetenskapliga artiklarna Fantasins kraft, 2018 (Cappelen Damm Akademisk); Relationella perspektiv i pedagogiken, 2018 (red. M Nilsson Sjöberg, Gleerups); The University as Public Good, 2018 (red. C. Da Wan, M. Sirat, & D. Abdul Razak, USIM & USM Press); On the Possibility of Novelty: Subjectivity and Intersubjectivity in Teaching, 2014 (RoSE); Det Gode som bevægelse og som retning i pædagogik, 2008 (red. L.E Damgaard Knudsen & M. Andersson, Forlaget UP); samt redaktörsskapet för boken Barn og deres voksne, 2018 (Cappelen Damm Akademisk), tillsammans med professor Tone Kvernbekk.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Moira von Wright, Tone Kvernbekk (2018). Barn og deres voksne
Moira von Wright (2018). Fantasins kraft
Moira von Wright (2018). Relationella perspektiv i pedagogiken
Moira von Wright (2018). Resentment, Disappointment, and the Ceaseless Vitality of Teachers and Pedagogy: An Essay
Moira von Wright (2018). The University as Public Good
Moira von Wright, Tone Kvernbekk (2018). Til barndommens frihet og paradoksenes forsvar
Sara Frödén, Moira von Wright (2017). The Waldorf Kindergarten
Moira von Wright (2014). On the Possibility of Novelty: Subjectivity and Intersubjectivity in Teaching
Moira von Wright (2012). Silence in the Asymmetry of Educational Relations.
Moira von Wright (2011). Om undran inför mattan: Pedagogisk-filosofiska undersökningar om delaktighet i skolan
Moira von Wright (2011). Platsens pedagogik
Anna-Lova Olsson, Moira von Wright (2009). Imagination and Reading for Enjoyment: On students’ space for creative action in classroom conversations [Fulltext]
array Moira von Wright (2009). Initiativ och följsamhet i klassrummet [Fulltext]
Moira von Wright (2009). Sjuttio brokiga år: pedagogik i öst och väst
Moira von Wright (2009). The Shunned Essentials of Pedagogy: Authority, love and mystery
Moira von Wright (2008). Det Gode som bevægelse og som retning i pædagogik
Moira von Wright (2007). Affiniteten mellan pragmatism och pedagogik
Moira von Wright (2007). Bildning i brytningen mellan självet och världen
Ylva Boman, Carsten Ljunggren, Moira von Wright (2007). Erfarenheter av pragmatism
Moira von Wright (2007). Konfrontation och problematisering i den verbala kommunikationens gränstrakter: G H Mead om undervisning och lärande
Tone Kvernbekk, Moira von Wright (2007). On theory and meta-theory
Moira von Wright (2007). Progressivism: A way to replace canonical material with liberal values? Commenting on Nel Noddings' key-note
Ylva Boman, Carsten Ljunggren, Moira von Wright (2007). Variationer av pragmatism
Moira von Wright (2007). Where am I when I am at Ease?: relocating the notion of activity in education
Mats Ekström, Gullan Gidlund, Christine Roman, Moira von Wright (2006). Inledning
Mats Ekström, Mikael Carleheden, Gullan Gidlund, Bernt Gustavsson, Björn Horgby, Lisa Ljungvall, Christine Roman, Moira von Wright (2006). Om demokratins villkor: volym 1
Mats Ekström, Mikael Carleheden, Gullan Gidlund, Bernt Gustavsson, Björn Horgby, Lisa Ljungvall, Chrsitine Roman, Moira von Wright (2006). Om demokratins villkor: volym 2
Moira von Wright (2006). The punctual fallacy of participation
Moira von Wright (2005). Skillnadens pedagogik och den utbildningspolitiska betydelsen av ansvaret för den Andre: Carl Anders Säfström: Skillnadens pedagogik. Nya vägar inom den pedagogiska teorin. Lund: Studentlitteratur, 2005
Moira von Wright (2005). Twisting the meaning of learning
Moira von Wright (2005). Vi alla är olika, men ändå lika [Fulltext]
Moira von Wright (2004). Delaktighet och fakta
Moira von Wright (2004). George Herbert Mead: vi måste vara andra för att vara oss själva
Moira von Wright (2002). Det relationella perspektivets utmaning: En personlig betraktelse
Moira von Wright (2002). Narrative imagination and taking the perspective of others
Moira von Wright (2001). Tema: George Herbert Mead och intersubjektivitetens utmaningar
Moira von Wright (2000). Vad eller vem?: En pedagogisk rekonstruktion av G H Meads teori om människors intersubjektivitet
Moira von Wright (1999). Genus och text: när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?
Moira von Wright (1999). Hur ansvarar kommunerna för de finskspråkiga elevernas språkliga och kunskapsmässiga utveckling?: En utvärdering [Fulltext]
Moira von Wright (1999). Recension av Lena Fritzéns doktorsavhandling Den pedagogiska praktikens janusansikte.
Moira von Wright (1998). Genus och Fysik: Om jämställdhet i läroböcker
Moira von Wright (1997). Socialisationsprocessen: metaforer och synsätt hos blivande lärare
Moira von Wright (1997). Student Teachers’ Beliefs and a Changing Teacher Role
Moira von Wright (1996). Lärarstudenten – en blivande tusenfoting?: Förberedelser inför undervisningssituationens sociala och kommunikativa aspekter

Senast uppdaterad: 2018-11-26.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade