Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Sophie Linghag

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Forskare, ek dr

Telefon:

08-555 05 000 

Telefon 2: 0768-

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

BAKGRUND

Sophie Linghag är civilekonom och ekonomie doktor samt forskare inom området organisation och ledning. Hon disputerade vid Kungliga Tekniska högskolan inom industriell ekonomi och organisation. Efter disputationen har hon verkat som lektor i ledarskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan och som universitetslektor i genusvetenskap vid Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet. År 2015 fick hon ett treårigt Flexit-anslag från Riksbankens Jubileumsfond och var in-house forskare vid Svenska Golfförbundet under två år. Från och med 2018 fortsätter forskningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

FORSKNINGSINTRESSEN

Sophie Linghags forskningsintressen rör organisation, ledarskap, genus och förändring. Avhandlingen Från medarbetare till chef. Kön och makt i chefsförsörjning och karriär (2009) fokuserar på att förstå vad som sker i övergången från medarbetare till chef och hur kön görs i denna process inom en svensk bank. Studien baseras på observationer av ett chefsutvecklingsprogram för potentiella chefer, samt med HR-personal inom chefsförsörjning. Utifrån en flerdimensionell maktanalys visas hur kön och chefskap görs i chefsförsörjning och karriär via tillskrivning av potential i relation till chefsnormen. Intresset för organisationsförändring resulterade i en studie av organisatoriska förutsättningar för jämställdhetsarbete inom ett industriföretag, genom analys av chefers, verkstadsarbetares och forskares arbetsvillkor och syn på (o)jämställdhet. Tillsammans med forskarna i projektet Metoder Mot Motstånd har Sophie genom en interaktiv forskningsdesign arbetat tillsammans med förändringsaktörer inom myndigheter och kommuner. Tillsammans utvecklade de kunskap om strategier för att möta motstånd, för att kunna komma vidare i ett jämställdhetsarbete. För närvarande är Sophie involverad i ett Flexit-projekt om jämställdhetsarbetets förutsättningar i ideella verksamheter, och studerar där ett jämställdhetsinitiativ inom Svenska Golfförbundet

UNDERVISNING

På högskolan är Sophie ansvarig för kurser inom högskolans masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället. Hon har även ansvarat för och undervisat i kurser om ledarskap, organisation, ledning, genus, makt och förändring samt uppsatskurser på olika nivåer i företagsekonomi, genusvetenskap, idrottsvetenskap och socialt arbete vid Handelshögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska högskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan och Karlstads universitet.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök, Sophie Linghag (2018). Det ordnar sig: teorier om organisation och kön
Sophie Linghag, Mathias Ericson, Eva Amundsdotter, Ulrika Jansson (2016). I och med motstånd: Förändringsaktörers handlingsutrymme och strategier i jämställdhets- och mångfaldsarbete
Marieke van den Brink, Charlotte Holgersson, Sophie Linghag, Sharon Dee (2016). Inflating and down playing strengths and weaknesses: Practicing gender in the evaluation of potential managers and partners
Eva Amundsdotter, Mathias Ericson, Ulrika Jansson, Sophie Linghag (2015). Motstånd och strategier i jämställdhetsarbete
Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Sophie Linghag, Klara Regnö (2014). Chefskapets könsmärkta villkor
Sophie Linghag (2014). Unga chefer
Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Sophie Linghag, Klara Regnö (2014). Ökad medvetenhet men långsam förändring: om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv: forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet
Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Sophie Linghag, Klara Regnö (2013). Chefskap, jämställdhet och etik
Charlotte Holgersson, Pia Höök, Sophie Linghag, Klara Regnö, Anna Wahl (2013). Könsmärkta villkor styr synen på kvinnligt och manligt chefskap
Sophie Linghag, Mathias Ericson, Ulrika Jansson (2013). Ledarskap och kön i ledning och samverkan [Fulltext]
Anna Wahl, Sophie Linghag (2013). Män har varit här längst: jämställdhet och förnyelse i industriella organisationer
Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök, Sophie Linghag (2011). Det ordnar sig: teorier om organisation och kön
Sophie Linghag (2009). Från medarbetare till chef: Kön och makt i chefsförsörjning och karriär
Anna Wahl, Maud Eduards, Charlotte Holgersson, Pia Höök, Sophie Linghag, Malin Rönnblom (2008). Motstånd och fantasi: historien om F
Anna Wahl, Pia Höök, Charlotte Holgersson, Sophie Linghag, Klara Regnö, Jenny Lantz (2008). The Second Wave of Integration: Methods for Teaching Gender Theories in Business Schools [Fulltext]
Sophie Linghag (2003). Unga ledare
Sophie Linghag (2002). Man är väl flexibel

Senast uppdaterad: 2018-10-04.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade