Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Rakel Eklund

Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Forskare, fil dr 

Telefon:

076-636 50 85

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Rakels forskning handlar om att utveckla och utvärdera stöd till barnfamiljer där någon i familjen har en livshotande sjukdom eller har komplicerad sorg efter förlust av en familjemedlem. Jag har ett särskilt intresse för barns möjlighet att få bli hörda i olika sammanhang, och barns rättigheter. Min avhandling handlade om barn som närstående till en förälder med livshotande sjukdom, och deras erfarenheter av att delta i ”The Family Talk Intervention” (Beardslees familjeintervention) i specialiserad palliativ hemsjukvård.

Examen

2010 Legitimerad sjuksköterska
2015 Specialistutbildning i psykiatrisk vård
2015 Magisterexamen i vårdvetenskap

Senast uppdaterad: 2020-09-21.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade