Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Lilian Pohlkamp

Institutionen för vårdvetenskap, Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Adjunkt, fil. dr

Telefon:

070-667 38 44

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Lilians arbete inom klinik och utbildning utgår huvudsakligen från frågor kring psykisk hälsa med ett specialintresse för sorg och förlust. Hennes avhandlingsprojekt handlade om föräldrar som mist ett barn i cancer, deras sorg, deras erfarenheter av vårdtiden och deras nuvarande hälsa. Det är en nationell studie där alla föräldrar som har mist barn i Sverige under åren 2011-2016 ingår. I projektet utvärderas en sömnintervention för föräldrar som har sömnproblem och som vill delta i en internetbaserad sömnbehandling. Målet med projektet är att bättre förstå vilka faktorer som kan bidra till återhämtning efter en förlust och att förbättra stödet till människor i sorg.

Examina

Sjuksköterskeexamen med specialistutbildning i psykiatrisk vård
Lärarexamen med inriktning vårdpedagogik
Psykoterapeutexamen

Handledare

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Lilian Pohlkamp (2020). Bereaved mothers and fathers: Grief and psychological health 1 to 5 years after losing a child to cancer [Fulltext]
Lilian Pohlkamp (2020). Factors During a Child's Illness Are Associated With Levels of Prolonged Grief Symptoms in Bereaved Mothers and Fathers
Lilian Pohlkamp, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen, Malin Lövgren (2020). Parents’ views on what facilitated or complicated their grief after losing a child to cancer
Lilian Pohlkamp, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2019). Bereaved mothers' and fathers' prolonged grief and psychological health 1 to 5 years after loss-A nationwide study.
Josefin Sveen, Susanna Jernelöv, Lilian Pohlkamp, Ulrika Kreicbergs, Viktor Kaldo (2019). Guided internet cognitive behavioral therapy for insomnia after the loss of a child: randomized controlled trial
Lilian Pohlkamp, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2019). Prolonged Grief is Associated with Different Factors During the Child’s Illness for Mothers and Fathers
Josefin Sveen, Lilian Pohlkamp, Ulrika Kreicbergs, Maarten C Eisma (2019). Rumination in bereaved parents: Psychometric evaluation of the Swedish version of the Utrecht Grief Rumination Scale (UGRS).
Lilian Pohlkamp, Ulrika Kreicbergs, Holly G Prigerson, Josefin Sveen (2018). Psychometric properties of the Prolonged Grief Disorder-13 (PG-13) in bereaved Swedish parents.
Elisabeth Winnberg, Ulrika Winnberg, Lilian Pohlkamp, Anette Hagberg (2018). What to Do with a Second Chance in Life?: Long-Term Experiences of Non-carriers of Huntington's Disease
Josefin Sveen, Lilian Pohlkamp, Joakim Öhlén, Jonas Sandberg, Kristina Brandänge, Petter Gustavsson (2016). Posttraumatic stress among not-exposed traumatically bereaved relatives after the MS Estonia disaster

Senast uppdaterad: 2020-08-27.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade