Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Elin Hjorth

Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Doktorand 

Telefon:

076-636 51 01 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Elin är doktorand på Ersta Sköndal Bräcke Högskolas forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället.

Elins avhandlingsarbete handlar om barn med sjukdomen Spinal muskelatrofi (SMA) och deras familjer. SMA är en neurologisk muskelsjukdom som drabbar barn och medför en fortskridande muskelsvaghet.

Trots att sjukdomen är förenad med medicinska hjälpmedel, återkommande sjukhusbesök och svåra beslut om olika behandlingsformer, finns det fortfarande mycket lite utforskat om hur det är att som barn, syskon och förälder leva med sjukdomen. För att få veta mer om hur vardagslivet kan se ut för en familj med SMA, pågår nu en studie där familjer bjuds in att delta och dela med sig av sina erfarenheter.

Inom ramen för sitt avhandlingsarbete har Elin genomfört en enkätundersökning i Sverige och Danmark, där föräldrar till barn med SMA fått svara på frågor om deras erfarenheter av vården av sitt barn. Studien har genererat flera vetenskapliga artiklar och ytterligare är under skrivande.


Handledare

Professor Ulrika Kreicbergs, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Docent Malin Lövgren, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Professor Thomas Sejersen, KI

Senast uppdaterad: 2019-05-15.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade