Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Anna Klarare

Institutionen för vårdvetenskap, Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Lektor, Med dr. 

Telefon:

076-636 50 88

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

arbetsområde

Anna är lektor vid Institutionen för vårdvetenskap och forskar kring teamarbete i specialiserad palliativ vård.

Akademiska meriter & examen

2016 Medicine Dr, medicinsk vetenskap
2007 Fil mag vårdpedagogik
2003 Gymnasielärarexamen inriktning vård
1996 Legitimerad sjuksköterska

Andra uppdrag

Medlem i Regionala Cancercentrums Palliativa Råd.

avhandlingsarbete

Fokus i mitt avhandlingsarbete har varit teamarbete inom specialiserad palliativ hemsjukvård. Teamarbete rekommenderas för organisation av palliativ vård bland annat av ledande aktörer inom palliativ vård, så väl internationellt som nationellt. I Socialstyrelsens kunskapsstöd anges att vi ännu inte har tydlig kunskap om bästa sättet att organisera teamets arbetssätt. Personer i behov av palliativ vård, och deras närstående, påverkas av hur vården organiseras och utförs. Forskningsresultaten från avhandlingen påvisar att inom specialiserade palliativa hemsjukvårdsteam i Sverige arbetar teammedlemmar integrerat med varandra. Patienter som vårdas hemma och deras närstående upplever trygghet och kontinuitet genom teamens arbete. Resultaten visar att väl fungerande team också är mer effektiva i sitt arbete. För att optimera teamarbete inom specialiserad palliativ hemsjukvård föreslås fokus på teameffektivitet genom att förtydliga roller och ansvar i teamet samt utveckla tydliga teamprocesser. Vidare att arbeta med tillgänglighet, förhållningssätt och lyhördhet som patienter och närstående menar innebär trygghet och vårdkontinuitet. Slutligen föreslås att kunskap, färdigheter och attityder för teamarbete är viktiga att utveckla genom gemensam utbildning för teammedlemmar samt att det är nödvändigt att prata och reflektera kring teamarbete för kvalitetsutveckling.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Cecilia Widberg, Birgitta Wiklund, Anna Klarare (2020). Patients’ experiences of eHealth in palliative care: an integrative review
Simen A. Steindal, Andréa Aparecida Gonçalves Nes, Tove Godskesen, Alfhild Dihle, Susanne Lind, Anette Winger, Anna Klarare (2020). Patients’ Experiences of Telehealth in Palliative Home Care: Scoping Review
Tommy Carlsson, Anna Klarare, Elisabet Mattsson (2020). Peer support among parents of children with congenital heart defects: A qualitative analysis of written responses submitted via an online survey
Pernilla Omerov, Åsa Gransjön Craftman, Elisabet Mattsson, Anna Klarare (2019). Homeless persons' experiences of health- and social care: A systematic integrative review
Anna Klarare (2019). Kommunikation i palliativ vård
Anna Klarare, Johan Hansson, Bjöörn Fossum, Carl Johan Fürst, Carina Lundh Hagelin (2019). Team type, team maturity and team effectiveness in specialized palliative home care: an exploratory questionnaire study
Anna Klarare, Birgit H. Rasmussen, Bjöörn Fossum, Johan Hansson, Carl Johan Fürst, Carina Lundh Hagelin (2018). Actions helping expressed or anticipated needs: Patients with advanced cancer and their family caregivers' experiences of specialist palliative home care teams.
Anna Klarare (2018). Teamarbete i palliativ vård [Fulltext]
Anna Klarare, Birgit, H. Rasmussen, Bjöörn Fossum, Carl Johan Fürst, Johan Hansson, Carina Lundh Hagelin (2017). Experiences of security and continuity of care: patients' and families' narratives about the work of specialized palliative home care teams
Ingela Beck, Ulrika Olsson Möller, Marlene Malmström, Anna Klarare, Henrik Samuelsson, Carina Lundh Hagelin, Birgit Rasmussen, Carl Johan Fürst (2017). Translation and cultural adaptation of the Integrated Palliative care Outcome Scale including cognitive interviewing with patients and staff
Anna Klarare (2016). Specialized palliative home care teams: Complementary perspectives of team functions and influences on patients and families
Anna Klarare Ljungberg, Bjöörn Fossum, Carl Johan Fürst, Carina Lundh Hagelin (2015). Translation and cultural adaptation of research instruments - guidelines and challenges: An example in FAMCARE-2 for use in Sweden
Anna Klarare Ljungberg, Carina Lundh Hagelin (2013). Möjligheter & utmaningar för teamarbete i palliativ vård [Fulltext]
Anna Klarare, Carina Lundh Hagelin, Carl Johan Fürst, Bjöörn Fossum (2013). Team interactions in specialized palliative care teams: a qualitative study [Fulltext]

Senast uppdaterad: 2020-08-14.

Forskningsprojekt

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade