Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Julia Romanowska

Institutet för organisations- och arbetslivsetik - IOA

Titel:

Medicine doktor

Telefon:

070-7883377 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm


BESÖKSADRESS:

Erstagatan 1N, 3 tr


Arbetsområden

Julia Romanowska är medicine doktor från Karolinska Institutet och slagverkare med konstnärlig master i musik och pedagogik från Kungliga Musikhögskolan. Hon har arbetat som musiklärare och musiker och uppträtt bl.a. med Kungliga Filharmonikerna, Sveriges Radiosymfoniorkester samt på Dramaten och Stadsteatern mm. Hon har också en IT-utbildning och arbetat som programmerare, metodutvecklare, verksamhetsanalytiker och managementkonsult med fokus på utformning av förändringsprocesser och organisationsutveckling. Som ledarskapsutvecklare och certifierad handledare för Försvarshögskolans ledarkoncept UGL och UL, har Julia Romanowska även utformat och genomfört egna ledarskapsprogram i vilka hon vävt in konstnärliga inslag, för bl. Karolinska Sjukhuset, Flygvapnets stridsskola och Stockholms School of Entrepreneurship. Romanowskas eget konstnärliga koncept, Schibbolet, utvärderades i en uppmärksammad avhandling framlagd vid institutionen för neurovetenskap på KI. Sedan många år tillbaka driver Julia Romanowska en kultursalong ”Scensalong Romanowska”, inspirerad av äldre tiders litterära salonger. Hon har där utvecklat en egen form av scenkonst, ett kollage av text och musik, kallat Schibbolet. Baserad på det har Romanowska utvecklat det konstnärligt baserade ledarskapskoncept också kallat Schibbolet som utvärderades i en tvärvetenskaplig, komparativ studie vid Karolinska Institutet i samarbete med Försvarshögskolan. Romanowska disputerade vid Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap med avhandlingen Improving leadership through the power of words and music”. https://publications.ki.se/xmlui/handle/10616/42128

Metodens psykologiska, beteendemässiga och biologiska effekter på chefer samt dess implikationer på medarbetares hälsa har jämförts med effekter av ett sedvanligt ledarskapsutbildningsprogram. Romanowskas idé är att Schibbolet, genom sin konstnärligt experimentella form och starkt gripande innehåll, skulle ”skaka om” chefer till större humanism, tvinga dem till självomvärdering som uppbådar etiskt mod att agera och ta större ansvar för att gagna andra.

Senast uppdaterad: 2018-12-04.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade