Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Susanne Amsberg 

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Lektor 

Telefon:

076-636 50 54

Fax: 08-555 050 60

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Forskningsområde

Susanne Amsbergs forskning har framförallt rört studier om svårkontrollerad typ 1-diabetes, diabetesbörda (diabetes-related distress), rädsla för hypoglykemi och komplikationer samt beteendemedicinska interventioner i syfte att underlätta livet med diabetes. Forskningen har även involverat instrumentutveckling och psykometriskt testning av diabetesspecifika utfallsmått.

Senast uppdaterad: 2017-01-24.

Forskningsprojekt

  • Diabetes i balans – en randomiserad kontrollerad studie för att utvärdera effekt på glukoskontroll, egenvård och psykosociala faktorer vid typ 1-diabetes

  • Fysisk aktivitet för personer med diabetes och prediabetes vid Sophiahemmet (Sophiahemmet högskola)

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade