Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Linnea Lundgren

Centrum för civilsamhällesforskning

Titel:

Doktorand

Telefon:

0701-493475

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Erstagatan 1N

Arbetsområden

Linnea är doktorand på avdelningen för forskning om det civila samhället. Hennes avhandling handlar om religiösa samfund och statens syn och reglering av dessa från tidigt 50-tal till idag, där hon studerar vilka värden och principer som har varit vägledande för politiken i förhållande till framförallt de religiösa minoritetsgrupperna.

Linneas primära forskningsintresse rör frågor om religion och civilsamhälle, både i ett svenskt och globalt perspektiv och hon är ansluten till det internationella nätverket Religious Communities and Civil Society in Europé. Maecenata Foundation, Berlin samt affilierad till forskningsprogrammet The Impact of Religion, Challenges for Society, Law and Democracy på Uppsala Universitet (Tema 5 – välfärd).

Utöver avhandlingsarbetet undervisar Linnea inom religionsbeteendevetenskap, samt  arbetar som forskningsassistent i Tillitsprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Handledare
Professor Lars Trägårdh
Lektor Elisabeth Christiansson

Examen

Teologie Magisterexamen, Uppsala Universitet 2015
Teologie Kandidatexamen Ersta Sköndal Bräcke högskola 2013

Senast uppdaterad: 2019-07-02.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade