Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Hannes Rolf

Centrum för civilsamhällesforskning

Titel:

Doktorand

Telefon:

076-636 51 33

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Doktorand i historia vid Avdelningen för forskning om det civila samhället.

Mitt avhandlingsprojekt är en historisk studie av kollektiv organisering bland hyresgäster i främst Stockholm och Göteborg 1875–1942. Jag är särskilt intresserad av hur framväxten av hyresgästorganisationer och en konfliktrepertoar förändrade maktförhållandena på hyresmarknaden och i förlängningen bidrog till den internationellt sett unika ställning som partsorganisationerna har haft på den svenska hyresmarknaden.

Utöver avhandlingsarbetet är jag amanuens på deltid inom befolkningsstudieprojektet och undervisar på grund- och avancerad nivå.

Examen

Gymnasielärarexamen, Lärarhögskolan i Stockholm 2007
Filosofie masterexamen i historia, Stockholms universitet 2015

Handledare

Docent Johan Vamstad, professor Håkan Forsell (Stockholms universitet).

Senast uppdaterad: 2019-09-18.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade