Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Susanne Larsson

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Doktorand

Telefon:

070-2263351


E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Susanne har en doktorandtjänst vid Institutionen för socialvetenskap i ett samarbete med Södertälje Kommun.

I avhandlingsarbetet avses att undersöka frågan om personer med funktionsnedsättning (grupp 1 och 2 i LSS 1993:387) och deras chans att ta del och själva bestämma inom ramen för den LSS-insats de har. LSS syftar till att skapa förutsättningar för goda, och jämlika levnadsvillkor och är på så vis en viktig lagstiftning också för många anhöriga och något de/anhörigorganisationer samt brukarorganisationer både varit med och drivit fram och krävt förbättringar kring. Studierna inleds med en litteraturgenomgång i syfte att fånga vad de senaste 15 årens forskning fokuserat på och kommit fram till när det gäller LSS allmänt och i frågan om brukares delaktighet och inflytande särskilt. Vidare avses att granska beställningar som skrivs då beslut om insats fattats, att intervjua personal på utförarsidan och slutligen, att observera brukare i mötet med personal i vardagen. Allt med frågeställningar kring brukarens chans att ta del i och själv bestämma över sitt liv. Och om så sker, hur går det till?

Tidigare examen 
Förskollärare, fil. kand. i pedagogik, barn och ungdomsvetenskaplig variant, samt fil. mag. i vårdpedagogik. Mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Senast uppdaterad: 2019-06-10.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade