Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Berit Seiger Cronfalk

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Docent

Telefon:

076-636 51 10

MOBIL: 070-716 14 02

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Mitt forskningsområde fokuserar på betydelsen av att få mänsklig beröring i livets slutskede. I mitt avhandlingsarbete beskriver patienter och närstående (under och efter vårdtiden) sina upplevelser av att få mjuk massage som komplement i palliativ vård, dessutom beskrivs omvårdnadspersonalens inställning och attityd till metoden. I fortsatta studier undersöker jag, om och på vilket sätt olika utbildningsalternativ påverkar personalens inställning till hur palliativ vård bedrivas på vård- och omsorgboenden för äldre personer. I ett projekt undersöker vi också hur mjuk massage påverkar bl.a. tarmfunktionen (paralytic bowel syndrom) hos patienter som opereras för koloncancer på Ersta sjukhus. Under våren planeras dessutom en multicenterstudie mellan Bräcke Diakoni, Stockholms Sjukhem, Ersta Hospice och Sahlgrenska Akademin där betydelsen av att få hud beröring i palliativt skede ytterligare kommer att undersökas.

Examen & akademiska meriter

Leg ssk., Uppsala universitet, 1997
Med Dr. Karolinska Institutet, 2008
Post doc. Ersta Sköndal Bräcke högskola, 2010

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Astrid Fjell, Berit Seiger Cronfalk, Nina Carstens, Arvid Rongve, Lars M Rosseland Kvinge, Åke Seiger, Knut Skaug, Anne-Marie Boström (2018). Risk assessment during preventive home visits among older people.
Berit Seiger Cronfalk, Astrid Norberg, Britt-Marie Ternestedt (2018). They are still the same: Family members' stories about their relatives with dementia disorders as residents in a nursing home.
Berit Seiger Cronfalk, Astrid Fjell, Nina Carstens, Lars Malvin Kvinge Rosseland, Arvid Rongve, Dag-Helge Rönnevik, Åke Seiger, Knut Skaug, Karen Johanne Ugland Vae, Marianne Hauge Wennersberg, Anne-Marie Boström (2017). Health team for the elderly: a feasibility study for preventive home visits.
Berit Seiger Cronfalk (2017). Massage och beröring: inspiration för äldreomsorgen
Else Cathrine Rustad, Bodil Furnes, Berit Seiger Cronfalk, Elin Dysvik (2016). Older patients' experiences during care transition.
Berit Seiger- Cronfalk, Britt-Marie Ternestedt, Lise-Lotte Franklin Larsson, Eva Henriksen, Astrid Norberg, Jane Österlind (2015). Utilization of palliative care principles in nursing home care: Educational interventions
Cecilia Håkansson, Berit Seiger Cronfalk, Eva Henriksen, Astrid Norberg, Britt-Marie Ternestedt, Jonas Sandberg (2014). First-line managers’ views on leadership and palliative care in Swedish nursing homes
Cecilia Håkanson, Berit Seiger Cronfalk, Eva Henrikssen, Astrid Norberg, Britt-Marie Ternestedt, Jonas Sandberg (2014). First-Line Nursing Home Managers in Sweden and their Views on Leadership and Palliative Care
Berit Seiger Cronfalk (2013). Betydelsen av mjuk massage
Åke Seiger, Berit Seiger Cronfalk (2013). Palliativ vård i förändring: Exempel på svenska utvecklingsprojekt
Berit Seiger Cronfalk (2012). Massage och beröring i palliativ omvårdnad
Berit Seiger Cronfalk, Britt-Marie Ternestedt, Peter Strang (2010). Soft tissue massage: early intervention for relatives whose family members died in palliative cancer care
Berit Seiger Cronfalk, Peter Strang, Britt-Marie Ternestedt (2009). Inner power, physical strength and existential well-being in daily life: relatives' experiences of receiving soft tissue massage in palliative home care.
Christina Riddebäck, Berit Seiger Cronfalk (2009). Palliativ vård: en mänsklig rättighet
Berit Seiger Cronfalk, Britt-Marie Ternestedt, Peter Strang, Maria Friedrichsen (2009). The existential experiences of receiving soft tissue massage in palliative home care: an intervention
Berit Seiger Cronfalk, Maria Friedrichsen, Anna Milberg, Peter Strang (2008). A one-day education in soft tissue massage: experiences and opinions as evaluated by nursing staff in palliative care.
Berit Seiger Cronfalk (2008). Being in safe hands: the experiences of soft tissue massage as a complement in palliative care. Intervention studies concerning patients, relatives and nursing staff [Fulltext]

Senast uppdaterad: 2018-12-12.

Pressbild

Berit Seiger Cronfalk

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade