Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Viktoria Wallin

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Adjunkt/doktorand, ordf. doktorandföreningen 

Telefon:

076-636 50 91

E-POST:

Adress: Palliativt forskningscentrum
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Folkungatatan 121

Arbetsområden

Jag har tidigare studerat hur vardagen upplevs när en person med ätsvårigheter vårdas hemma i livets slutskede, studierna har baserats på intervjuer med döende personer och närstående.

Hemlösa personers situation är begränsat studerat och jag planerar studier om hur livet är för personer som lever i hemlöshet och har livshotande sjukdom. Ett särskilt intresse finns för måltider samt sociala och existentiella aspekter. Studierna utgör en del i ett avhandlingsarbete.

Volontärinsatser utförda av läkare och sjuksköterskor tog nya former när flyktingströmmarna ökade till Sverige 2015. Jag bedriver forskning om legitimerad vårdpersonals engagemang som volontärer och studerar en ny organisations tillblivelse.

Viktoria är anställd som adjunkt, samt är antagen som doktorand vid Palliativt forskningscentrum. Hennes yrkesutbildning är leg ssk.

Examina

Medicine licentiat, legitimerad sjuksköterska.

Senast uppdaterad: 2020-05-29.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade