Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ulrika Kreicbergs

Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Professor, Med dr, Leg ssk
Gålöstiftelsens professur i
palliativ vård av barn och unga 

Telefon:

0766-36 51 21 

E-MAIL:

Adress: Palliativt forskningscentrum
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Folkungatatan 121

Arbetsområden

Min forskning riktar sig till ”Barnet och familjen i den palliativa vården”

Syftet är att förbättra omhändertagandet av barn i den palliativa vården. Främst handlar detta om att identifiera undvikbara och påverkbara faktorer i vården och inom familjen. Barns röst är försummad inom forskningen. Deras upplevelser förmedlas nästan uteslutande av föräldrar och personal.

I nuläget saknas riktlinjer för pediatrisk palliativ vård i Sverige. Ett nationellt nätverk för pediatrisk palliativ vård har initierats för att utnyttja den samlade kompetensen. Ett nationellt initiativ till vård i hemmet för barn bortom bot liksom en utbildning inom ämnesområdet planeras.

I min forskning tillämpas tre principiella angreppssätt. 1. den omfattar både den sjuke och de anhöriga. 2. frågeställningarna genereras i en kvalitativ fas, ofta genom berättelser eller intervjuer. 3. kvantitativa data, företrädesvis utifrån rikstäckande enkätundersökningar, utnyttjas för statistisk analys.

För närvarande leder jag fyra projekt i egenskap av handledare för doktorander tillsammans med Anette Alvariza, Josefin Sveen och Malin Lövgren. För vidare information om projekten se Rakel Eklund, Elin Hjort, Lilian Pohlkamp och Megan Weber. I övrigt fortsätter bearbetning av redan genomförda projekt samt nordiska samarbetsprojekt inom samma ämnesområde.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Malin Lövgren, Josefin Sveen, Tommy Nyberg, Alexandra Eilegård Wallin, Holly G Prigerson, Gunnar Steineck, Ulrika Kreicbergs (2018). Care at End of Life Influences Grief: A Nationwide Long-Term Follow-Up among Young Adults Who Lost a Brother or Sister to Childhood Cancer.
Ulrika Kreicbergs (2018). Paediatric palliative care should focus on living as well as dying.
Joanne Wolfe, Barbara L. Jones, Ulrika Kreicbergs, Momcilo Jankovic (2018). Palliative Care in Pediatric Oncology
Elin Hjorth, Ulrika Kreicbergs, Thomas Sejersen, Malin Lövgren (2018). Parents' advice to healthcare professionals working with children who have spinal muscular atrophy
Rakel Eklund, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Malin Lövgren (2018). The family talk intervention in palliative care: a study protocol
Ulrika Kreicbergs (2018). Why and where do children die?
Hanan El Malla, Gunnar Steineck, Nathalie Ylitalo Helm, Ulrica Wilderäng, Yasser El Sayed Elborai, Mohammad Elshami, Ulrika Kreicbergs (2017). Cancer disclosure-account from a pediatric oncology ward in Egypt.
Mary-Elizabeth Bradley Eilertsen, Malin Lövgren, Alexandra Eilegård Wallin, Ulrika Kreicbergs (2017). Cancer-bereaved siblings' positive and negative memories and experiences of illness and death: A nationwide follow-up.
Kim Beernaert, Ulrika Kreicbergs, Carl Johan Fürst, Tommy Nyberg, Gunnar Steineck, Tove Bylund-Grenklo (2017). Distrust in the End-of-Life Care Provided to a Parent and Long-Term Negative Outcomes Among Bereaved Adolescents: A Population-Based Survey Study
Cecilia Håkanson, Joakim Öhlén, Ulrika Kreicbergs, Marylou Cardenas-Turanzas, Donna M Wilson, Martin Loucka, Sandra Frache, Lucia Giovannetti, Wayne Naylor, YongJoo Rhee, Miguel Ruiz Ramos, Joan Teno, Kim Beernaert, Luc Deliens, Dirk Houttekier, Joachim Cohen (2017). Place of death of children with complex chronic conditions: cross-national study of 11 countries.
Malin Lövgren, Josefin Sveen, Gunnar Steineck, Alexandra Eilegård Wallin, Mary-Elizabeth B Eilertsen, Ulrika Kreicbergs (2017). Spirituality and religious coping are related to cancer-bereaved siblings' long-term grief.
Malin Lövgren, Tove Bylund-Grenklo, Li Jalmsell, Alexandra Eilegård Wallin, Ulrika Kreicbergs (2016). Bereaved Siblings' Advice to Health Care Professionals Working With Children With Cancer and Their Families.
Li Jalmsell, Malin Lövgren, Ulrika Kreicbergs, Jan-Inge Henter, Britt-Marie Frost (2016). Children with cancer share their views: tell the truth but leave room for hope.
Anette Alvariza, Malin Lövgren, Tove Bylund-Grenklo, Pia Hakola, Carl Johan Fürst, Ulrika Kreicbergs (2016). How to support teenagers who are losing a parent to cancer: Bereaved young adults' advice to healthcare professionals-A nationwide survey.
Malin Lövgren, Thomas Sejersen, Ulrika Kreicbergs (2016). Information and treatment decisions in severe Spinal muscular atrophy: A parental follow-up
Alexandra Eilegård Wallin, Gunnar Steineck, Tommy Nyberg, Ulrika Kreicbergs (2016). Insufficient communication and anxiety in cancer-bereaved siblings: A nationwide long-term follow-up.
Malin Lövgren, Thomas Sejersen, Ulrika Kreicbergs (2016). Parents' Experiences and Wishes at End of Life in Children with Spinal Muscular Atrophy Types I and II.
Malin Lövgren, Li Jalmsell, Alexandra Eilegård Wallin, Gunnar Steineck, Ulrika Kreicbergs (2016). Siblings' experiences of their brother's or sister's cancer death: A nationwide follow-up 2-9 years later.
Josefin Sveen, Ulrika Kreicbergs, Ulrica Melcher, Anette Alvariza (2016). Teenagers' reasoning about a parent's recent death in cancer
Tove Bylund-Grenklo, C J Fürst, T Nyberg, G Steineck, Ulrika Kreicbergs (2016). Unresolved grief and its consequences: A nationwide follow-up of teenage loss of a parent to cancer 6-9 years earlier.
Anette Alvariza, Maja Holm, Tove Bylund-Grenklo, Ida Goliath, Ulrika Kreicbergs (2016). Viktigt att stärka närståendes möjligheter att förbereda sig [Fulltext]
Abby R Rosenberg, Andrea Postier, Kaci Osenga, Ulrika Kreicbergs, Bridget Neville, Veronica Dussel, Joanne Wolfe (2015). Long-term psychosocial outcomes among bereaved siblings of children with cancer.
Li Jalmsell, Taru Kontio, Maria Stein, Jan-Inge Henter, Ulrika Kreicbergs (2015). On the Child's Own Initiative: Parents Communicate with Their Dying Child About Death.
Tove Bylund-Grenklo, Ulrika Kreicbergs, Charlotta Uggla, Unnur A Valdimarsdóttir, Tommy Nyberg, Gunnar Steineck, Carl Johan Fürst (2015). Teenagers want to be told when a parent's death is near: A nationwide study of cancer-bereaved youths' opinions and experiences.
Tove Bylund Grenklo, Ulrika Kreicbergs, Unnur A Valdimarsdóttir, Tommy Nyberg, Gunnar Steineck, Carl Johan Fürst (2014). Self-injury in youths who lost a parent to cancer: nationwide study of the impact of family-related and health-care-related factors.
Josefin Sveen, Alexandra Eilegård, Gunnar Steineck, Ulrika Kreicbergs (2014). They still grieve: A nationwide follow-up of young adults 2-9 years after losing a sibling to cancer.
Hanan El Malla, Nathalie Ylitalo Helm, Ulrica Wilderäng, Yasser El Sayed Elborai, Gunnar Steineck, Ulrika Kreicbergs (2013). Adherence to medication: A nation-wide study from the Children's Cancer Hospital, Egypt.
Alexandra Eilegård, Gunnar Steineck, Tommy Nyberg, Ulrika Kreicbergs (2013). Bereaved siblings' perception of participating in research: A nationwide study
Gail Dunberger, Helena Thulin, Ann-Charlotte Waldenström, Helena Lind, Lars Henningsohn, Elisabeth Åvall-Lundqvist, Gunnar Steineck, Ulrika Kreicbergs (2013). Cancer survivors' perception of participation in a long-term follow-up study.
Tove Bylund Grenklo, Ulrika C Kreicbergs, Unnur A Valdimarsdóttir, Tommy Nyberg, Gunnar Steineck, Carl Johan Fürst (2013). Communication and trust in the care provided to a dying parent: A nationwide study of cancer-bereaved youths.
Mary-Elizabeth Bradley Eilertsen, Alexandra Eilegård, Gunnar Steineck, Tommy Nyberg, Ulrika Kreicbergs (2013). Impact of social support on bereaved siblings' anxiety: a nationwide follow-up.
Hanan El Malla, Ulrika Kreicbergs, Gunnar Steineck, Ulrica Wilderäng, Yasser El Sayed Elborai, Nathalie Ylitalo (2013). Parental trust in health care: A prospective study from the Children's Cancer Hospital in Egypt
Pernilla Omerov, Gunnar Steineck, Bo Runeson, Anna Christensson, Ulrika Kreicbergs, Rossana Pettersén, Birgitta Rubenson, Johanna Skoogh, Ingela Rådestad, Ullakarin Nyberg (2013). Preparatory studies to a population-based survey of suicide-bereaved parents in Sweden [Fulltext]
Alexandra Eilegård, Gunnar Steineck, Tommy Nyberg, Ulrika Kreicbergs (2013). Psychological health in siblings who lost a brother or sister to cancer 2 to 9 years earlier.
Tove Bylund Grenklo, Ulrika Kreicbergs, Arna Hauksdóttir, Unnur A Valdimarsdóttir, Tommy Nyberg, Gunnar Steineck, Carl Johan Fürst (2013). Self-injury in teenagers who lost a parent to cancer: a nationwide, population-based, long-term follow-up.
Li Jalmsell, Martin Forslund, Mats G Hansson, Jan-Inge Henter, Ulrika Kreicbergs, Britt-Marie Frost (2013). Transition to noncurative end-of-life care in paediatric oncology: A nationwide follow-up in Sweden
Helena Thulin, Ulrika Kreicbergs, Erik Onelöv, Christer Ahlstrand, Malcolm Carringer, Sten Holmäng, Börje Ljungberg, Per-Uno Malmström, David Robinsson, Hans Wijkström, N Peter Wiklund, Gunnar Steineck, Lars Henningsohn (2011). Defecation disturbances after cystectomy for urinary bladder cancer.
L Jalmsell, E Onelöv, G Steineck, J-I Henter, Ulrika Kreicbergs (2011). Hematopoietic stem cell transplantation in children with cancer and the risk of long-term psychological morbidity in the bereaved parents.
Patrizia Lannen, Joanne Wolfe, Jennifer Mack, Erik Onelov, Ullakarin Nyberg, Ulrika Kreicbergs (2010). Absorbing information about a child's incurable cancer.
Li Jalmsell, Ulrika Kreicbergs, Erik Onelöv, Gunnar Steineck, Jan-Inge Henter (2010). Anxiety is contagious-symptoms of anxiety in the terminally ill child affect long-term psychological well-being in bereaved parents.
Helena Thulin, Gunnar Steineck, Ulrika Kreicbergs, Erik Onelöv, Christer Ahlstrand, Malcolm Carringer, Sten Holmäng, Börje Ljungberg, Per-Uno Malmström, David Robinsson, Hans Wijkström, N Peter Wiklund, Lars Henningsohn (2010). Hygiene and urinary tract infections after cystectomy in 452 Swedish survivors of bladder cancer.
Alexandra Eilegård, Ulrika Kreicbergs (2010). Risk of parental dissolution of partnership following the loss of a child to cancer: A population-based long-term follow-up.
Helena Thulin, Ulrika Kreicbergs, Hans Wijkström, Gunnar Steineck, Lars Henningsohn (2010). Sleep disturbances decrease self-assessed quality of life in individuals who have undergone cystectomy.
Veronica Dussel, Ulrika Kreicbergs, Joanne M Hilden, Jan Watterson, Caron Moore, Brian G Turner, Jane C Weeks, Joanne Wolfe (2009). Looking beyond where children die: Determinants and effects of planning a child's location of death.
P J Surkan, G Steineck, Ulrika Kreicbergs (2008). Perceptions of a mental health questionnaire: the ethics of using population-based controls.
Patrizia K Lannen, Joanne Wolfe, Holly G Prigerson, Erik Onelov, Ulrika C Kreicbergs (2008). Unresolved grief in a national sample of bereaved parents: Impaired mental and physical health 4 to 9 years later.
Erik Onelöv, Gunnar Steineck, Ullakarin Nyberg, Arna Hauksdóttir, Ulrika Kreicbergs, Lars Henningsohn, Karin Bergmark, Unnur Valdimarsdóttir (2007). Measuring anxiety and depression in the oncology setting using visual-digital scales.
Ulrika C Kreicbergs, Patrizia Lannen, Erik Onelov, Joanne Wolfe (2007). Parental grief after losing a child to cancer: impact of professional and social support on long-term outcomes.
Unnur Valdimarsdóttir, Ulrika Kreicbergs, Arna Hauksdóttir, Hayley Hunt, Erik Onelöv, Jan-Inge Henter, Gunnar Steineck (2007). Parents' intellectual and emotional awareness of their child's impending death to cancer: a population-based long-term follow-up study.
Pamela J Surkan, Paul W Dickman, Gunnar Steineck, Erik Onelöv, Ulrika Kreicbergs (2006). Home care of a child dying of a malignancy and parental awareness of a child's impending death.
Pamela J Surkan, Ulrika Kreicbergs, Unnur Valdimarsdóttir, Ullakarin Nyberg, Erik Onelöv, Paul W Dickman, Gunnar Steineck (2006). Perceptions of inadequate health care and feelings of guilt in parents after the death of a child to a malignancy: a population-based long-term follow-up.
Li Jalmsell, Ulrika Kreicbergs, Erik Onelöv, Gunnar Steineck, Jan-Inge Henter (2006). Symptoms affecting children with malignancies during the last month of life: A nationwide follow-up.
Hayley Hunt, Unnur Valdimarsdottir, Lorelei Mucci, Ulrika Kreicbergs, Gunnar Steineck (2006). When death appears best for the child with severe malignancy: a nationwide parental follow-up.
Ulrika Kreicbergs, Unnur Valdimarsdóttir, Erik Onelöv, Olle Björk, Gunnar Steineck, Jan-Inge Henter (2005). Care-related distress: a nationwide study of parents who lost their child to cancer.
Ulrika Kreicbergs, Unnur Valdimarsdóttir, Gunnar Steineck, Jan-Inge Henter (2004). A population-based nationwide study of parents' perceptions of a questionnaire on their child's death due to cancer
Ulrika Kreicbergs, Unnur Valdimarsdóttir, Erik Onelöv, Jan-Inge Henter, Gunnar Steineck (2004). Anxiety and depression in parents 4-9 years after the loss of a child owing to a malignancy: a population-based follow-up.
Ulrika Kreicbergs, Unnur Valdimarsdóttir, Erik Onelöv, Jan-Inge Henter, Gunnar Steineck (2004). Talking about death with children who have severe malignant disease.

Senast uppdaterad: 2018-07-18.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade