Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Lone Larsen

Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

Titel:

Lektor, kördirigering

Telefon:

070-7136412

Fax: 08-555 051 65

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal


BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 8

utbildning

Diplom i kördirigering från Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.
Musiklärarexsamen från musikhögskolan i Aalborg, Danmark.
Kompletterande studier i orkestrering och orkesterdirigering, New York.

Konstnärlig verksamhet

Dirigent och konstnärlig ledare för ensemblen Voces Nordicae.
Kormästare för Eric Ericsons Kammarkör.
Aktivt konserterande nationellt och internationellt som gästdirigent och workshophållare.

Senast uppdaterad: 2017-01-23.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade