Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Camilla von Heijne

Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

Titel:

Lektor, teol. dr

Telefon:

076-636 50 87

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola, Box 111 89, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Erstagatan 1N

forskningsinriktning

Forskningsinriktning:

Bibelvetenskap med inriktning på receptionshistoria.

Dr. avh: The Messenger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis, Uppsala universitet 2008, ny publicering, något reviderad, inkl. index, i monografiserien BZAW nr. 412, De Gruyter: Berlin/New York:2010

Nyligen publicerat:

En studie om drömmar och drömtydning i Josefsberättelsen (Gen 37–50) utifrån ett litterärt perspektiv i jämförelse med Danielsboken i antologin:

I Lifted My Eyes and Saw: Reading Dream and Vision Reports in the Hebrew Bible (LHBOTS): Bloomsbury: T & T Clark, London/New York: 2013. Artikeln ”Angels” i The Oxford Encyclopedia of the Bible and Theology, Oxford University Press: Oxford/New York: 2015, en forskningsöversikt om angelologin/läran om änglar i Gamla och Nya testamentet inkl. intertestamental litteratur och tidig judendom.

Pågående forskningsprojekt: Arbetar just nu med en komparativ studie av moderna kristna och judiska Exoduskommentarer (1900-talet–nutid).

Stipendiat vid Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem våren 1995, postgraduate student vid Hebreiska universitetet i Jerusalem 1997–1998.

Camilla undervisar i Gamla och Nya testamentet, inklusive grekiska och hebreiska.


Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Camilla von Heijne (2019). Profeten: Guds röst i samhället
Camilla von Heijne (2018). Mose ser Gud på ryggen: en komparativ analys av Andra Mosebok 34:5-7 i ett urval nutida judiska och kristna bibelkommentarer
Camilla von Heijne (2018). The Messenger of the Lord and the Theophany of the Burning Bush: A Comparative Analysis of Selected Modern Jewish and Christian Commentaries to Exodus 3:1-6
Camilla von Heijne (2017). När livet vänder
Camilla von Heijne (2015). Angels
Camilla von Heijne (2015). Drömmar och visioner: några tankar kring språkets många dimensioner
Camilla von Heijne (2014). The Dreams in the Joseph Narrative and Their Impact in Biblical Literature
Camilla von Heijne (2012). De märkliga giftermålen mellan gudaväsendena och människornas döttrar: Ett urval tidiga judiska och kristna tolkningar av Genesis 6:1-4
Camilla von Heijne (2010). Jewish Monotheism and Presocratic Philosophy: EarlyChristian Persepctives
Camilla Hélena von Heijne (2010). The Messenger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis
Camilla von Heijne (2010). The Mystery of the Marriages between the ‘Sons of God’ and the Daughters of Men’. An Analysis of Genesis 6:1– 4.
Camilla Hélena von Heijne (2008). The Messenger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis
Camilla Hélena von Heijne (2006). Concepts of God and Angelology: An Analysis of the Messeneger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis
Camilla von Heijne (2006). Philo of Alexandria and his interpretations of Genesis
Camilla Hélena von Heijne (1997). Aqedat Isak: judisk tolkning av Genesis 22:1–19
Camilla Hélena von Heijne (1995). Den pre-existente Kristus: En religionshistorisk analys av Johannes prologen

Senast uppdaterad: 2018-11-28.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade