Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ragnhild Hedman

Institutionen för vårdvetenskap, Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Tjänstledig HT 2019

Telefon:

Telefon 2:

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Har en bakgrund som sjuksköterska inom äldreomsorg och geriatrisk vård. Undervisar bland annat i vård av äldre, vårdetik och livsåskådningsvetenskap samt samtalsmetodik. Är också facklig företrädare för SULF och lärarsuppleant i högskolans disciplinnämnd.

forskningsområden

Forskning om personer som lever med demenssjukdom och deras närstående med fokus på upplevelse av identitet och på stöd i form av samtalsgrupper.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Ragnhild Hedman, Ingrid Hellström, Britt-Marie Ternestedt, Görel Hansebo, Astrid Norberg (2018). Sense of Self in Alzheimer’s Research Participants
Lotta Saarnio, Anne-Marie Boström, Petter Gustavsson, Ragnhild Hedman, Joakim Öhlén (2018). Temporally and spatially shaped meanings of at-homeness among people 85 years and over with severe illness.
Ragnhild Hedman, Astrid Norberg, Ingrid Hellström (2017). Agency and communion in people with Alzheimer's disease, as described by themselves and their spousal carers.
Lotta Saarnio, Anne-Marie Boström, Ragnhild Hedman, Petter Gustavsson, Joakim Öhlén (2017). Enabling at-homeness for residents living in a nursing home: Reflected experience of nursing home staff.
Ragnhild Hedman, Görel Hansebo, Britt-Marie Ternestedt, Ingrid Hellström, Astrid Norberg (2016). Expressed Sense of Self by People With Alzheimer’s Disease in a Support Group Interpreted in Terms of Agency and Communion
Ragnhild Hedman, Ingrid Hellström, Britt-Marie Ternestedt, Görel Hansebo, Astrid Norberg (2014). Social positioning by people with Alzheimer's disease in a support group
Ragnhild Hedman (2014). Striving to be able and included: Expressions of sense of self in people with Alzheimer's disease [Fulltext]
Ragnhild Hedman, Görel Hansebo, Britt-Marie Ternestedt, Ingrid Hellström, Astrid Norberg (2013). How people with Alzheimer's disease express their sense of self: Analysis using Rom Harré's theory of selfhood
array Ragnhild Hedman (2003). Det enda alternativet
Ragnhild Hedman, Ingrid Hellström, Britt-Marie Ternestedt, Görel Hansebo, Astrid Norberg (). Being a research participant with Alzheimer’s disease: Expressions of sense of self

Senast uppdaterad: 2019-08-16.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade