Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Marléne Lindblad

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Bitr.prefekt med programansvar, teknologie doktor

Telefon:

076-636 50 28

Telefon 2: 076-636 50 28

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Anna Klarare, Marléne Lindblad (2021). Covid-19-pandemins inverkan på samhällsstruktur: nationell gemensam digital utbildning för en vård och omsorg i kris [Fulltext]
Marléne Lindblad, Maria Unbeck, Lena Nilsson, Kristina Schildmeijer, Mirjam Ekstedt (2020). Identifying no-harm incidents in home healthcare: a cohort study using trigger tool methodology
Mirjam Ekstedt, Marléne Lindblad, Anna Löfmark (2019). Nursing students' perception of the clinical learning environment and supervision in relation to two different supervision models: a comparative cross-sectional study
Kristina Görel Ingegerd Schildmeijer, Maria Unbeck, Mirjam Ekstedt, Marléne Lindblad, Lena Nilsson (2018). Adverse events in patients in home healthcare: a retrospective record review using trigger tool methodology.
Marléne Lindblad, Kristina Schildmeijer, Lena Nilsson, Mirjam Ekstedt, Maria Unbeck (2018). Development of a trigger tool to identify adverse events and no-harm incidents that affect patients admitted to home healthcare
Marléne Lindblad (2018). Exploring patient safety in home healthcare: a resilience engineering approach
Marléne Lindblad, Maria Flink, Mirjam Ekstedt (2018). Exploring patient safety in Swedish specialised home healthcare: an interview study with multidisciplinary teams and clinical managers.
Maria Flink, Mesfin Tessma, Milada Cvancarova Småstuen, Marléne Lindblad, Eric A. Coleman, Mirjam Ekstedt (2018). Measuring care transitions in Sweden: validation of the care transitions measure.
Marléne Lindblad, Maria Flink, Mirjam Ekstedt (2017). Safe medication management in specialized home healthcare - an observational study.
Maria Flink, Marléne Lindblad, Oscar Frykholm, Åsa Kneck, Per Nilsen, Kristofer Årestedt, Mirjam Ekstedt (2017). The supporting patient activation in transition to home (sPATH) intervention: a study protocol of a randomised controlled trial using motivational interviewing to decrease re-hospitalisation for patients with COPD or heart failure
Marléne Lindblad, Maria Unbeck, Lena Nilsson, Kristina Schildmeijer, Mirjam Ekstedt (). A proactive patient safety approach to identify no-harm incidents in home healthcare: a cohort study using trigger tool methodology.

Senast uppdaterad: 2021-01-04.


Forskningsprojekt

  • Creating safe care in the private homes of people with complex care needs: A systems safety perspective (KTH Royal Institute of Technology)

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade