Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Karin Robertsson

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Doktorand

Telefon:

076-636 51 37 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box  441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12, plan 2

arbetsområde

Min grundexamen är socionom och jag har tidigare arbetet som forskningsassistent vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Tidigare studier har huvudsakligen handlat om lednings- och styrningsrelaterade frågor, bland annat relationen mellan förtroendevalda och tjänstemän och medlemskapets betydelse i ideella organisationer.

Mitt avhandlingsämne handlar om nya engagemangsformer och hur de påverkar den interna organiseringen och styrningen av ideella organisationer samt deras roll i samhället överlag.

Senast uppdaterad: 2018-07-11.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade