Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Henrik Lerner

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Lektor

Telefon:

076-636 51 63 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Forskningsområde

Henrik Lerner har forskat på relationer mellan människa och djur samt begreppsbildning inom veterinärmedicin och humanmedicin. Framförallt har begreppen hälsa, välbefinnande och välfärd studerats. Numera ligger fokus på vilka förklaringsmodeller som finns för relationen mellan häst och människa och vad dessa betyder för hästunderstödd terapi.

Han forskar också kring filosofin bakom ”One Health”-rörelsen, ett initiativ som arbetar för att ena veterinärmedicin, humanmedicin och biologi med avseende på hälsa.

Dessutom har han forskat på begreppet traditionell kunskap och dess konsekvenser för artbevarande.

Aktuella forskningsprojekt

Inom forskningsprogrammet Hästen, hunden och den mänskliga hälsan utförs projektet ”Hästens och människans välfärd och värdighet”, vilket beviljats medel från Stiftelsen Hästforskning.

Andra uppdrag

Medlem i styrgruppen för Nordic Baltic Network of Philosophy of Medicine (NBNPM)

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Charlotte Berg, Henrik Lerner, Andrew Butterworth, Chris Walzer (2020). Editorial: Wildlife Welfare
Henrik Lerner (2020). Health in Non-human Organisms
Henrik Lerner (2020). Historik
Gunilla Silfverberg, Henrik Lerner (2020). Hästen, människan och hälsan: en inledning
Gunilla Silfverberg, Henrik Lerner (2020). Hästen och den mänskliga hälsan
Henrik Lerner, Gunilla Silfverberg (2020). Perspektiv på forskning och praktik: en väg framåt
Henrik Lerner (2020). Risker för djur och risker för människor
Henrik Lerner, Gunilla Silfverberg (2020). Terminologi
Henrik Lerner, Jakob Zinsstag (2020). Towards a healthy concept of health
Henrik Lerner (2019). A critical analysis of definitions of health as balance in a One Health perspective
Henrik Lerner (2019). A Proposal for a Comprehensive Human–Animal Approach of Evaluation for Animal-Assisted Interventions
Lars Andersson, Henrik Lerner, Gunilla Silfverberg (2019). En modell för mänsklig värdighet
Henrik Lerner, Gunilla Silfverberg (2019). Martha Nussbaum's capability approach and equine assisted therapy: An analysis for both humans and horses
Johan Elmberg, Charlotte Berg, Henrik Lerner (2018). Sprider gäss och svanar smittsamma sjukdomar?
Henrik Lerner, Charlotte Berg (2017). A Comparison of Three Holistic Approaches to Health: One Health, EcoHealth, and Planetary Health
Johan Elmberg, Charlotte Berg, Henrik Lerner, Jonas Waldenström, Rebecca Hessel (2017). Potential disease transmission from wild geese and swans to livestock,poultry and humans: a review of the scientific literature from a One Health perspective
Henrik Lerner (2016). Conceptions of Health and Disease in Plants and Animals
Håkan Tunón, Marie Kvarnström, Henrik Lerner (2016). Ethical codes of conduct for research related to Indigenous peoples and local communities: core principles, challenges and opportunities [Fulltext]
Henrik Lerner, Charlotte Berg (2015). The concept of health in One Health and some practical implications for research and education: What is One Health?
Henrik Lerner (2015). Värdeteoretisk analys nödvändig
Charlotte Berg, Henrik Lerner (2014). A second brood in Canada Geese Branta canadensis?
Henrik Lerner (2014). De första exemplen på djurassisterad terapi
Henrik Lerner, Gunilla Silfverberg (2014). Design och utvärdering av forskning och praktisk verksamhet
Henrik Lerner, Gunilla Silfverberg (2014). En inblick i terminologin
Gunilla Silfverberg, Henrik Lerner (2014). Hästen, hunden och den mänskliga hälsan: Vård, behandling och terapi
Henrik Lerner, Gunilla Silfverberg (2014). Inledning
Martin Berzell, Henrik Lerner (2014). Medicinska mätvärdens ontologiska status i ljuset av universaliestriden
Henrik Lerner (2014). Proceedings of the Second Nordic Seminar on Equine Assisted Therapy: Communication and Relations in Equine Assisted Therapy
Henrik Lerner, Martin Berzell (2014). Reference values and the problem of health as normality: a veterinary attempt in the light of a one health approach
Henrik Lerner (2014). Risker för djur och risker för människor
Kadri Simm, Henrik Lerner (2013). Medical philosophy and medical ethics in the Nordic and the Baltic countries: Some pressing issues [Fulltext]
Henrik Lerner, Bo Algers, Stefan Gunnarsson, Anders Nordgren (2013). Stakeholders on Meat Production, Meat Consumption and Mitigation of Climate Change: Sweden as a Case
Henrik Lerner (2013). The philosophical roots of the "One Medicine" movement: an analysis of some relevant ideas by Rudolf Virchow and Calvin Schwabe with their modern implications
Henrik Lerner, Håkan Tunón (2012). What knowledge is "jizz"?
Henrik Lerner, Bjorn Hofmann (2011). Normality and naturalness: A comparison of the meanings of concepts used within veterinary medicine and human medicine
Henrik Lerner, Anna Lindblad, Bo Algers, Niels Lynoe (2011). Veterinary surgeons' attitudes towards physician-assisted suicide: an empirical study of Swedish experts on euthanasia
Henrik Lerner (2010). Transeminarium om eutanasi för människa och av djur
Henrik Lerner, Håkan Tunón (2010). Vad är traditionell och lokal kunskap?
Henrik Lerner (2010). Vilka konsekvenser av en forskningsintervju bör man förutsäga?
Henrik Lerner (2008). Definitioner av begreppet hälsa respektive kondition hos veterinärer och läkare
Henrik Lerner, Lotta Wendel (2008). Om möss och människor: försöksobjektens rättsliga ställning i human- och djurlagstiftningen
Henrik Lerner (2008). The Concepts of Health, Well-being and Welfare as Applied to Animals: A Philosophical Analysis of the Concepts with the Regard to the Differences Between Animals
Henrik Lerner (2007). Att hata djur
Henrik Lerner, Nicklas Skillnäs (2006). Essäer om hälsa: En antologi från forskarutbildningen på Tema Hälsa och samhälle

Senast uppdaterad: .

Pressbild

Henrik Lerner (Fotograf: Markus Crépin Sundström)

Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Marie Hedberg om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade