Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Henrik Lerner

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Lektor

Telefon:

076-636 51 63 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Forskningsområde

Henrik Lerner har forskat på relationer mellan människa och djur samt begreppsbildning inom veterinärmedicin och humanmedicin. Framförallt har begreppen hälsa, välbefinnande och välfärd studerats. Numera ligger fokus på vilka förklaringsmodeller som finns för relationen mellan häst och människa och vad dessa betyder för hästunderstödd terapi.

Han forskar också kring filosofin bakom ”One Health”-rörelsen, ett initiativ som arbetar för att ena veterinärmedicin, humanmedicin och biologi med avseende på hälsa.

Dessutom har han forskat på begreppet traditionell kunskap och dess konsekvenser för artbevarande.

Aktuella forskningsprojekt

Inom forskningsprogrammet Hästen, hunden och den mänskliga hälsan utförs projektet ”Hästens och människans välfärd och värdighet”, vilket beviljats medel från Stiftelsen Hästforskning.

Andra uppdrag

Medlem i styrgruppen för Nordic Baltic Network of Philosophy of Medicine (NBNPM)

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Just nu går det inte att nå DiVA. Testa att uppdatera sidan senare.

Senast uppdaterad: 2018-06-15.

Pressbild

Henrik Lerner 

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade