Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Gunilla Silfverberg

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Professor

Telefon:

08-555 050 48 

MOBIL: 070-224 48 80 eller 076-636 51 14

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Forskningsinriktning

Gunilla Silfverberg har i sin forskning ägnat sig åt dygdeetikens relevans i vård och social omsorg. Hon har även intresserat sig för etiska perspektiv på att inkludera djur, framför allt häst, i vård och socialt behandlingsarbete. Senast utgivna bok av egen hand: Ovisshetens etik (2005). Hon har varit redaktör för en rad antologier som speglar aktuell vårdetisk forskning. Den senaste (tillsammans med Henrik Lerner): Hästen, hunden och den mänskliga hälsan (2014).

Silfverberg arrangerar det i september årligen återkommande Hamiltonseminariet vilket syftar till att stärka intresset för och förmedla kunskaper om aktuella vårdetiska och livsåskådningsmässiga vårdfrågor.

Gunilla Silfverberg är även kontaktperson för forskningen i vårdetik med livsåskådningsvetenskap och koordinator för forskningsprogrammet Hästen, hunden och den mänskliga hälsan

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Åsa Rejnö, Britt-Marie Ternestedt, Lennart Nordenfelt, Gunilla Silfverberg, Tove E. Godskesen (2019). Dignity at stake: Caring for persons with impaired autonomy
Gunilla Silfverberg (2019). Flickan med svavelstickorna i vår tid
Gunilla Silfverberg (2019). Förord
Henrik Lerner, Gunilla Silfverberg (2019). Martha Nussbaum's capability approach and equine assisted therapy: An analysis for both humans and horses
Gunilla Silfverberg (2019). Utsatthet och ansvar: Flickan med svavelstickorna i vår tid
Åsa Rejnö, Gunilla Silfverberg, Britt-Marie Ternestedt (2017). Reasoning about truth-telling in end-of-life care of patients with acute stroke.
Henrik Lerner, Gunilla Silfverberg (2014). Design och utvärdering av forskning och praktisk verksamhet
Henrik Lerner, Gunilla Silfverberg (2014). En inblick i terminologin
Gunilla Silfverberg (2014). Etisk utveckling med hästens hjälp
Gunilla Silfverberg, Henrik Lerner (2014). Hästen, hunden och den mänskliga hälsan: Vård, behandling och terapi
Ingegerd Fagerberg, Gunilla Silfverberg (2014). Hästen och hunden i människovården
Henrik Lerner, Gunilla Silfverberg (2014). Inledning
Gunilla Silfverberg (2014). Några nedslag i den hästunderstödda terapins historia
Ingegerd Fagerberg, Gunilla Silfverberg (2014). Robotdjur i demensvården - i vems intresse?
Ingegerd Fagerberg, Gunilla Silfverberg (2014). Robotdjur i demensvården: i vems intresse?
Gunilla Silfverberg (2013). Acceptabel ojämlikhet?
Gunilla Silfverberg (2013). Barn, utsatthet och heder
Gunilla Silfverberg (2013). Förord
Gunilla Silfverberg (2012). Olika perspektiv på värdegrunder
Gunilla Silfverberg (2012). Värdegrunder i kyrka, diakoni och samhälle
Gunilla Silfverberg (2011). "Nej, det går inte.": Etiska utmaningar i psykiatrisk vård
Gunilla Silfverberg, Pia Tillberg (2011). Ridterapi - fakta och framtid [Fulltext]
Gunilla Silfverberg (2010). Prolog
Gunilla Silfverberg (2010). "Visst längtar jag fortfarande efter något": om etik och andlighet i vård, psykoterapi och musik
Gunilla Silfverberg (2009). Hästens och hundens roll i rehabilitering och förebyggande hälsoarbete [Fulltext]
Gunilla Silfverberg, Pia Tillberg (2008). Hästen i rehabiliteringen
Gunilla Silfverberg, Pia Tillberg (2008). Hästen som terapeutiskt verktyg: om ridterapi, livskvalitet och välbefinnande [Fulltext]
Gunilla Silfverberg (2008). Rehabilitering: en etisk utmaning för vården
Gunilla Silfverberg (2008). Vårdetiken och det goda livet
Gunilla Silfverberg (2008). Vårdetisk spegel
Gunilla Silfverberg, Britt-Marie Ternestedt (2007). Hemmet och vårdetiken
Gunilla Silfverberg (2007). Hemmets vårdetik: om vård av äldre i livets slutskede
Gunilla Silfverberg (2007). Maktens olika uttryck i äldreomsorgen
Gunilla Silfverberg (2006). Dialog, reflektion och yrkesetisk utveckling
Gunilla Silfverberg (2006). Nya vägar i vårdetiken
Gunilla Silfverberg (2006). Olika aspekter på vårdetik
Gunilla Silfverberg (2005). Ovisshetens etik
Gunilla Silfverberg (2003). Det oundvikliga beroendet: om informell omsorg
Gunilla Silfverberg (2002). Vad kan Aristoteles ge hemtjänsten?
Gunilla Silfverberg (2002). Vems etik? Vilken etik?: Om dialog och dygd i omsorg och vård
Gunilla Silfverberg (2001). Dialog: det mänskliga mötets konst
Gunilla Silfverberg (2000). Dialogen skapar värden: etik och engagemang i samspel
Gunilla Silfverberg (1999). Den problematiska kunskapen: ett aristoteliskt perspektiv på omsorg och moralfenomen i en social praktik
José Luis Ramírez, Gunilla Silfverberg (1999). Dygd i yrke och samhälle: aristoteliska undersökningar om etisk klokhet och social yrkesskicklighet
Gunilla Silfverberg (1999). Hållbar etik
Gunilla Silfverberg (1999). Praktisk klokhet: om dialogens och dygdens betydelse för yrkesskicklighet och socialpolitik
Gunilla Silfverberg (1999). Regelföljande eller handlingskunskap: om yrkesetik ur ett aristoteliskt dygdetiskt perspektiv
Gunilla Silfverberg (1998). Aristoteles i hemtjänsten

Senast uppdaterad: 2019-03-07.

Pressbild

Gunilla Silfverberg 

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade