Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Gunilla Silfverberg

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Professor

Telefon:

08-555 050 48 

MOBIL: 070-224 48 80 eller 076-636 51 14

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Forskningsinriktning

Gunilla Silfverberg har i sin forskning ägnat sig åt dygdeetikens relevans i vård och social omsorg. Hon har även intresserat sig för etiska perspektiv på att inkludera djur, framför allt häst, i vård och socialt behandlingsarbete. Senast utgivna bok av egen hand: Ovisshetens etik (2005). Hon har varit redaktör för en rad antologier som speglar aktuell vårdetisk forskning. Den senaste (tillsammans med Henrik Lerner): Hästen, hunden och den mänskliga hälsan (2014).

Silfverberg arrangerar det i september årligen återkommande Hamiltonseminariet vilket syftar till att stärka intresset för och förmedla kunskaper om aktuella vårdetiska och livsåskådningsmässiga vårdfrågor.

Gunilla Silfverberg är även kontaktperson för forskningen i vårdetik med livsåskådningsvetenskap och koordinator för forskningsprogrammet Hästen, hunden och den mänskliga hälsan

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Åsa Rejnö, Britt-Marie Ternestedt, Lennart Nordenfelt, Gunilla Silfverberg, Tove E. Godskesen (2020). Dignity at stake: Caring for persons with impaired autonomy
Gunilla Silfverberg (2020). Etisk utveckling tillsammans med hästen
Gunilla Silfverberg, Henrik Lerner (2020). Hästen, människan och hälsan: en inledning
Gunilla Silfverberg, Henrik Lerner (2020). Hästen och den mänskliga hälsan
Gunilla Silfverberg (2020). Hästunderstödda insatser idag
Henrik Lerner, Gunilla Silfverberg (2020). Perspektiv på forskning och praktik: en väg framåt
Henrik Lerner, Gunilla Silfverberg (2020). Terminologi
Lars Andersson, Henrik Lerner, Gunilla Silfverberg (2019). En modell för mänsklig värdighet
Gunilla Silfverberg (2019). Flickan med svavelstickorna i vår tid
Gunilla Silfverberg (2019). Förord
Henrik Lerner, Gunilla Silfverberg (2019). Martha Nussbaum's capability approach and equine assisted therapy: An analysis for both humans and horses
Gunilla Silfverberg (2019). Utsatthet och ansvar: Flickan med svavelstickorna i vår tid
Åsa Rejnö, Gunilla Silfverberg, Britt-Marie Ternestedt (2017). Reasoning about truth-telling in end-of-life care of patients with acute stroke.
Henrik Lerner, Gunilla Silfverberg (2014). Design och utvärdering av forskning och praktisk verksamhet
Henrik Lerner, Gunilla Silfverberg (2014). En inblick i terminologin
Gunilla Silfverberg (2014). Etisk utveckling med hästens hjälp
Gunilla Silfverberg, Henrik Lerner (2014). Hästen, hunden och den mänskliga hälsan: Vård, behandling och terapi
Ingegerd Fagerberg, Gunilla Silfverberg (2014). Hästen och hunden i människovården
Henrik Lerner, Gunilla Silfverberg (2014). Inledning
Gunilla Silfverberg (2014). Några nedslag i den hästunderstödda terapins historia
Ingegerd Fagerberg, Gunilla Silfverberg (2014). Robotdjur i demensvården - i vems intresse?
Gunilla Silfverberg (2013). Acceptabel ojämlikhet?
Gunilla Silfverberg (2013). Barn, utsatthet och heder
Gunilla Silfverberg (2013). Förord
Gunilla Silfverberg (2012). Olika perspektiv på värdegrunder
Gunilla Silfverberg (2012). Värdegrunder i kyrka, diakoni och samhälle
Gunilla Silfverberg (2011). "Nej, det går inte.": Etiska utmaningar i psykiatrisk vård
Gunilla Silfverberg, Pia Tillberg (2011). Ridterapi - fakta och framtid [Fulltext]
Gunilla Silfverberg (2010). Prolog
Gunilla Silfverberg (2010). "Visst längtar jag fortfarande efter något": om etik och andlighet i vård, psykoterapi och musik
Gunilla Silfverberg (2009). Hästens och hundens roll i rehabilitering och förebyggande hälsoarbete [Fulltext]
Gunilla Silfverberg, Pia Tillberg (2008). Hästen i rehabiliteringen
Gunilla Silfverberg, Pia Tillberg (2008). Hästen som terapeutiskt verktyg: om ridterapi, livskvalitet och välbefinnande [Fulltext]
Gunilla Silfverberg (2008). Rehabilitering: en etisk utmaning för vården
Gunilla Silfverberg (2008). Vårdetiken och det goda livet
Gunilla Silfverberg (2008). Vårdetisk spegel
Gunilla Silfverberg, Britt-Marie Ternestedt (2007). Hemmet och vårdetiken
Gunilla Silfverberg (2007). Hemmets vårdetik: om vård av äldre i livets slutskede
Gunilla Silfverberg (2007). Maktens olika uttryck i äldreomsorgen
Gunilla Silfverberg (2006). Dialog, reflektion och yrkesetisk utveckling
Gunilla Silfverberg (2006). Nya vägar i vårdetiken
Gunilla Silfverberg (2006). Olika aspekter på vårdetik
Gunilla Silfverberg (2005). Ovisshetens etik
Gunilla Silfverberg (2003). Det oundvikliga beroendet: om informell omsorg
Gunilla Silfverberg (2002). Vad kan Aristoteles ge hemtjänsten?
Gunilla Silfverberg (2002). Vems etik? Vilken etik?: Om dialog och dygd i omsorg och vård
Gunilla Silfverberg (2001). Dialog: det mänskliga mötets konst
Gunilla Silfverberg (2000). Dialogen skapar värden: etik och engagemang i samspel
Gunilla Silfverberg (1999). Den problematiska kunskapen: ett aristoteliskt perspektiv på omsorg och moralfenomen i en social praktik
José Luis Ramírez, Gunilla Silfverberg (1999). Dygd i yrke och samhälle: aristoteliska undersökningar om etisk klokhet och social yrkesskicklighet
Gunilla Silfverberg (1999). Hållbar etik
Gunilla Silfverberg (1999). Praktisk klokhet: om dialogens och dygdens betydelse för yrkesskicklighet och socialpolitik
Gunilla Silfverberg (1999). Regelföljande eller handlingskunskap: om yrkesetik ur ett aristoteliskt dygdetiskt perspektiv
Gunilla Silfverberg (1998). Aristoteles i hemtjänsten
Gunilla Silfverberg (1996). Att vara god eller att göra rätt: En studie i yrkesetik och praktik

Senast uppdaterad: .

Pressbild

Gunilla Silfverberg (Fotograf: Markus Crépin Sundström)

Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade