Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Caroline Krook

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Lektor, Fil dr.

Telefon:

08-555 050 20 

MOBIL: 076-636 50 49

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Har en bakgrund som sjuksköterska inom äldreomsorg och palliativ vård. Undervisar i vårdetik och livsåskådningsvetenskap, i verksamhetsförlagd utbildning inom palliativ vård och handleder C-uppsatser samt är lärarrepresentant i högskolans disciplinnämnd. Är intresserad av pedagogisk utveckling av grundutbildning och lärandeforskning samt etik- och livsåskådningsforskning.

Aktuell forskning

Disputerade 2007 i pedagogik vid Stockholms universitet med en avhandling om cancerpatienters lärande och livsåskådning i livets slutskede. Sedan 2014 involverad i ett forskningsprojekt ”Att leva med långvarig ohälsa” - om innebörden av att leva med avföringsläckage efter cancerbehandling hos kvinnor.


Senast uppdaterad: 2019-05-20.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade