Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bodil Holmberg

Institutionen för vårdvetenskap, Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Adjunkt, Doktorand  

Telefon:

08-555 050 81 

Telefon 2:076-636 51 35

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

ARBETSOMRÅDE

Jag är doktorand på Ersta Sköndal Bräcke högskolas forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället.

Mitt forskningsområde rör palliativ vård för äldre personer på vård- och omsorgsboende. Förbättrade levnadsförhållanden har bidragit till att allt fler lever länge, men många utvecklar flera samtidiga sjukdomar och upplever en tilltagande kroppslig skörhet. Trots det har antalet platser på vård- och omsorgsboende i Sverige minskat under flera decennier, vilket gör att den som i dag beviljas en plats i regel har omfattande hjälpbehov och en kort förväntad överlevnad efter inflyttning. Vård- och omsorgsboende är en kontext som är sparsamt beforskad och för att generera mer kunskap om hur vården i livets slut kan te sig studerar jag kroppslig vård utifrån äldre personers, anhörigas och undersköterskors perspektiv.

Publikationer

Holmberg, Hellström & Österlind (2018). End-of-life care in a nursing home: Assistant nurses’ perspectives. Nursing Ethics

Examina

Sjuksköterskeexamen 2001
Magisterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot palliativ vård 2014

Handledare

Docent Ingrid Hellström, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Lektor Jane Österlind, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Senast uppdaterad: 2018-09-06.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade