Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Porträttbild - Åsa Kneck

Åsa Kneck

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Lektor, med dr. och internationell koordinator

Telefon:

08-555 050 79 

Telefon 2: 076-636 51 55

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

ARBETSOMRÅDEN

Åsa Kneck är legitimerad sjuksköterska med inriktning mot diabetesvård och arbetar som lektor och internationell koordinator på institutionen för vårdvetenskap på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Framförallt undervisar hon på Sjuksköterskeprogrammet i termin 1 i kurser med vårdvetenskaplig teoribildning, i termin 3 i kursen om Ohälsa i välfärdssamhället och termin 4 i valbar kurs om Utsatthet och sårbarhet kopplat till migration samt i kursen Vårdande, förbättringskunskap och ledarskap. Undervisningsområden är vårdvetenskapliga teorier och begrepp, egenvård, sjuksköterskans pedagogiska funktion, den ojämlika hälsan, jämlik vård, vård till papperslösa, asylsökande och utsatta EU-medborgare samt mänskliga rättigheter.

Åsa har ett stort intresse för högskolepedagogiska frågor och har både grundläggande högskolepedagogisk utbildning och utbildning i nätbaserad undervisning. Under flera år hade Åsa uppdrag som pedagogisk utvecklare på institutionen. Sedan 2017 har Åsa haft uppdraget som internationell koordinator och i den rollen ombesörjer hon mobilitet för lärare och studenter på institutionensamt verkar för internationella kontakter med institutionens samarbetspartners i Norden, Europa och övriga världen. Uppdraget innefattar också att årligen arrangera Global Session med fokus på globala utmaningar för personal inom vård och socialt arbete.

Aktuell forskning

Åsa disputerade 2015 och avhandlingen har titeln Learning to live with diabetes as a lifelong process. I avhandlingen analyseras hur lärande processen i det dagliga livet sker för personer som diagnostiserad med diabetes (typ I eller II). Bland annat beskrivs mönster i lärandeprocessen över en treårs period genom en longitudinell studie. Efter avhandlingen fortsatte Åsa att fokusera frågor som rör stöd till egenvård bla genom ett e-hälsoprojekt på KI/LIME men också att utveckla metodfrågor kring analys av longitudinell kvalitativ data där Åsa är medlem i PRANSIT-gruppen, en skandinavisk vårdforsknigsgrupp med särskilt fokus på utveckling av kvalitativa metodfrågor. Efterhand har forskningen kommit att handla om olika aspekter av ojämlik hälsa och tillgång till vård samt fokus på fysisk aktivitet och sociala relationer. Begrepp som delaktighet, transition och sårbarhet är i fokus i flera av forskningsprojekten.

Pågående forskning
Åsa deltar i ett flertal projekt på högskolan:

Hälsa och idrott åt alla – ett tvärvetenskapligt projekt som fokuserar deltagande i idrottsrörelsen med fokus på frågor som rör fysisk aktivet, sociala relationer, organisation och genus. I detta projekt är Åsa projektansvarig och tillsammans med docent Anders Kassman driver ett antal studier med olika typer av design.

Vård på lika villkor – i detta projekt fokuseras tillgång till vård och jämlik hälsa med fokus på utsatta grupper. Åsa är speciellt engagerad i delar som rör kvinnor i hemlöshet

Närståendes erfarenheter av bemötande och utanförskap vid vård av personer med komplexa vårdbehov - i detta projekt är Åsa främst aktiv i den del som rör närstående till personer med diabetes typ I

Likheter mellan svensk och japansk sjukvård – i detta projekt fokuseras relationen mellan individers hälsa och delaktighet, och sjukvårdens organisation i de två länderna. Projektet görs i samarbete med Graduate School of Human Sciences, Osaka University,

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Just nu går det inte att nå DiVA. Testa att uppdatera sidan senare.

Senast uppdaterad: 2020-10-14.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade