Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

bild på Belle Åberg


Pelle Åberg

Centrum för civilsamhällesforskning, Uppdragsutbildningsenheten

Titel:

Lektor, docent

Telefon:

076-636 51 29

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskolaBox 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Erstagatan 1N

Arbetsområden

Bakgrund

Pelle Åberg disputerade i statsvetenskap vid Stockholms universitet 2008. Under doktorandtiden var han verksam vid Södertörns högskola. Sedan disputationen har han arbetat som lektor och projektforskare vid Institutionen för samhällsvetenskaper och Centre for Baltic and East European Studies, Södertörns högskola (2009-2016) och som forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet (2013). Sedan januari 2008 har han också varit verksam som forskare och lektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Pelle Åberg blev docent i statsvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola 2015.

Forskningsintresse

Pelle Åbergs forskningsintressen rör transnationellt civilt samhälle, idéspridning, förhållandet mellan civilt samhälle och demokrati, folkbildning och organisationsteori.  Avhandlingen studerade ett tjugotal samarbetsprojekt mellan det svenska studieförbundet ABF (Arbetarnas bildningsförbund) och den estniska folkbildningsorganisationen AHL (Avatud Hariduse Liit, eller Öppet studieförbund). Det huvudsakliga fokuset i avhandlingen låg på frågor kring vad som sprids genom denna typ av kontakter och inte minst hur detta anpassats eller ”översatts” av estniska aktörer för att passa den nya kontexten.

Sedan disputationen har Pelle Åberg arbetat i projekt som studerat svenska studieförbund och folkhögskolor, och hur dessa idag kan förstås i förhållande till civilsamhällesbegreppet. Han har även studerat faderskap och så kallade ”pappaskolor” i Ryssland, relationerna mellan EU och civilsamhälle och är för närvarande involverad i ett projekt där svenska tankesmedjor studeras (http://ragnarsoderbergsstiftelse.se/mellan-kunskap-och-ideologi).

Undervisning

Pelle Åberg har ansvarat för och undervisat på kurser i offentlig förvaltning, civilt samhälle och socialt kapital, transnationell aktivism, demokrati, den svenska välfärdsstatens organisering samt uppsatskurser på olika nivåer i såväl statsvetenskap som socialt arbete och vid såväl Södertörns högskola som Ersta Sköndal Bräcke högskola. Han är också ansvarig för flera kurser inom ramen för högskolans masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället samt för kurser inom uppdragsutbildningen.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Just nu går det inte att nå DiVA. Testa att uppdatera sidan senare.

Senast uppdaterad: 2020-03-31.

Pressbild

Pelle Åberg 

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade