Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Magnus Jegermalm

Magnus Jegermalm

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Professor

Telefon:

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Forskningsområden och undervisningsområden

Magnus Jegermalm har i flera studier beskrivit och analyserat stödinsatser som anhöriga till äldre personer kan få från kommunen eller från frivilliga organisationer, men även studerat informella insatser från ett bredare befolkningsperspektiv. I avhandlingen fördjupades analysen av vilka avtryck en statlig satsning verkade ha på utvecklingen av kommuner och frivilliga organisationers anhörigstöd, vilka kategorier i befolkningen som gör informella insatser samt vilka av de informella hjälpgivarna som ansåg att de erhöll några stödinsatser från kommunen och frivilliga organisationer.

Jegermalm undervisar huvudsakligen i statsvetenskap och socialpolitik samt vetenskapsteori och forskningsmetod. Han är verksam i ett utvecklingsprojekt tillsammans med Early Intervention Institute, S:t Petersburg.

Aktuell forskning

För närvarande fördjupar Jegermalm sitt avhandlingsarbete genom en postdoc och ett programstöd. Programstödet, som finansieras av FAS, handlar om åldrande och omsorgens former och är ett samarbete mellan Ersta Sköndal Bräcke högskola, avdelningen för forskning om civilsamhället, och Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier och pågår mellan 2007-2012. Jegermalms postdoc är finansierat genom en särskild satsning på forskning om det civila samhället av Riksbankens Jubileumsfond, och pågår under perioden 2008-2010. Forskningen syftar till att beskriva och kritiskt analysera det civila samhället i en skandinavisk välfärdsstat, med särskilt fokus på trender av informell omsorg och frivilliginsatser. Metodologiskt handlar det bland annat om att återanalysera fyra stycken befolkningsstudier som utförts mellan åren 1992-2005 vid avdelningen för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. En huvudsaklig analytisk frågeställning är att utifrån teoribildningar inom området problematisera hur vi kan förstå utvecklingen av omfattning och inriktning av det civila samhället i en skandinavisk välfärdsstat.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Magnus Jegermalm, Jonathan Hermansen, Audun Fladmoe (2019). Beyond Voluntary Organizations and the Welfare State: Patterns of Informal Helping in the Scandinavian Countries
Magnus Jegermalm, Gerdt Sundström (2017). Det svenska omsorgspanoramat - Givarnas perspektiv [Fulltext]
Eva Jeppsson Grassman, Magnus Jegermalm (2015). De äldsta som aktörer i civilsamhället : omfattning, förändringar och profiler
Johan von Essen, Magnus Jegermalm, Lars Svedberg (2015). Folk i rörelse: medborgerligt engagemang 1992-2014 [Fulltext]
Magnus Jegermalm, Gerdt Sundström (2014). Ideella insatser för och av äldre: en lösning på äldreomsorgens utmaningar?
Magnus Jegermalm, Gert Sundström (2013). Carers in Sweden: The public support they receive, and the support they desire
Magnus Jegermalm, Eva Jeppsson-Grassman (2013). Links between informal caregiving and volunteering in Sweden: a 17-year perspective
Magnus Jegermalm, Eva Jeppsson-Grassman (2012). Helpful citizens and caring families: Patterns of informal help and caregiving in Sweden in a 17-year perspective
Magnus Jegermalm, Eva Jeppsson Grassman (2012). Omsorgens gestaltningar i civilsamhället
Magnus Jegermalm, Eva Jeppsson Grassman (2011). Äldres engagemang i civilsamhället: roller och profiler
Lars Svedberg, Johan von Essen, Magnus Jegermalm (2010). Svenskarnas engagemang är större än någonsin: insatser i och utanför föreningslivet [Fulltext]
Magnus Jegermalm, Eva Jeppsson Grassman (2009). Caregiving and Volunteering Among Older People in Sweden—Prevalence and Profiles
Magnus Jegermalm, Karin Renblad, Cecilia Henning (2009). Future Workshop as a Method to Create an Aging-friendly Community
Magnus Jegermalm, Eva Jeppsson Grassman (2009). Patterns of Informal Help and Caregiving in Sweden: a Thirteen-Year Perspective
Magnus Jegermalm (2008). Informal Care and Support for Carers: The Case of Sweden
Magnus Jegermalm (2006). Informal Care in Sweden: a Typology of Care and Caregivers
Magnus Jegermalm, Jessica Sjögren (2006). Kompetens nord och syd - utbildningar för arbetslösa försörjningsstödstagare i Stockholms stad: en studie av ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten och utbildningssamordnare
Magnus Jegermalm (2005). Carers in the welfare state: on informal care and support for carers in Sweden [Fulltext]
Magnus Jegermalm, Kenneth Sundh (2005). Social mobilisering i frivillig regi: en studie av Svenska Röda korsets arbete med lokala utsatthets- och kapacitetsstudier [Fulltext]
Magnus Jegermalm (2004). Informal care and support for carers in Sweden: patterns of service receipt among informal caregivers and care recipients
Magnus Jegermalm (2003). Stöd till äldres anhöriga: socialpolitik och praktik
Magnus Jegermalm (2003). Support for Carers of Older People: the Roles of the Public and Voluntary Sectors in Sweden
Magnus Jegermalm (2002). Anhörigstöd:  en uppföljningsstudie av kommuners och frivilliga organisationers stöd till äldres anhöriga [Fulltext]
Magnus Jegermalm (2002). Direct and Indirect Support for Carers: patterns of Support for Informal Caregivers to Elderly People in Sweden
Magnus Jegermalm (2002). Kommuners och frivilliga organisationers stöd till äldres anhöriga och samverkan kring anhörigstöd
Jan-Håkan Hansson, Magnus Jegermalm, Anna Whitaker (2000). Att ge och ta emot hjälp:  anhöriginsatser för äldre och anhörigstöd - en kunskapsöversikt
Magnus Jegermalm, Anna Whitaker (2000). Upptäckten av anhöriga?: kommuners och frivilliga organisationers stöd till äldres anhöriga i Stockholms län

Senast uppdaterad: 2019-09-03.

Pressbild

Magnus Jegermalm 

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade