Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Lars Trägårdh

Lars Trägårdh

Centrum för civilsamhällesforskning

Titel:

Professor

Telefon:

076-636 50 93 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Erstagatan 1 N, 3 tr

Arbetsområden

Lars Trägårdh är historiker och har sedan 1970 mest varit bosatt i USA. Efter en tid som entreprenör inom datagrafikbranschen återvände han mot slutat av 1980-talet till de akademiska studierna. Han doktorerade 1993 i historia vid UC Berkeley efter flera års arkivforskning i Sverige och Tyskland. Efter sin disputation arbetade han under ett tiotal år som historieprofessor vid Barnard College, Columbia University. Han har även varit knuten till the Institute for the Study of Europe at Columbia University, I Sverige har han vid flera tillfällen tjänat som gästprofessor på Tema Barn vid Linköpings Universitet. Under ett antal år ledde han även tillsammans med Henrik Berggren ett HSFR finansierat forskningsprojekt på Södertörn Högskola, vilket resulterade i boken - Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige (Norstedts 2006, pocket 2009).

På Ersta Sköndal Bräcke leder Lars Trägårdh ett större forskningsprogram kring den sociala tillitens villkor och historiska rötter i Sverige. Han forskar också kring det svenska samhällskontraktet och den svenska nationella identiteten i en tid av ökad migration och mångfald. Han leder också ett forskningsprojekt kring filantropi och demokrati.

Han har också medverkat i den offentliga debatten i Sverige, dels genom återkommande framträdanden i radio och TV men framför allt via artiklar i svenska tidningar och tidskrifter som Dagens Nyheter, Axess och Sydvenskan där han stundtals skriver en återkommande krönika för om den intellektuella och politiska debatten i USA.

Lars Trägårdh fick Bräcke diakonis professur i modern historia med inriktning på det civila samhället och den svenska välfärdsstaten i ett jämförande perspektiv februari 2017.

Gå till Lars Trägårdhs hemsida.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Just nu går det inte att nå DiVA. Testa att uppdatera sidan senare.

Senast uppdaterad: 2019-07-02.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade