Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Karin Gavelin

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Doktorand

Telefon:

070-280 7670

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Bakgrund

Karin Gavelin är doktorand på enheten och är även knuten till Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet. Tidigare arbetade hon som forskningsassistent vid enheten och innan dess som projektledare och utredare på organisationen Involve i England, med fokus på medborgares och ideell sektors inflytande i offentligt beslutsfattande. Karin läste sin grundutbildning i Politics and History vid Queen Mary College, University of London och tog sin magisterexamen i Political Theory vid London School of Economics 2005.


Forskning

Karins forskning rör relationerna mellan offentlig sektor och det civila samhället i Sverige. Hennes doktorandprojekt är en studie av användandet av ’dialog’ i kontakterna mellan offentlig sektor och civilsamhället. Detta projekt bygger delvis vidare på en uppföljningsstudie om överenskommelsen mellan Regeringen, idéburna organisationer och Sveriges Kommuner och Landsting som pågick mellan 2009 och 2011.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Just nu går det inte att nå DiVA. Testa att uppdatera sidan senare.

Senast uppdaterad: 2018-07-11.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade