Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Porträttbild av Johanna Schiratzki

Johanna Schiratzki

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Professor 

Telefon:

076-636 51 39 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg12

Arbetsområden

Bakgrund

Johanna Schiratzki disputerade 1997, befordrades till professor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet 2004, rekryterades som professor i barnrätt vid Linköpings universitet 2011 och kallades till professor i välfärdsrätt vid Ersta Sköndal Bräcke högskola 2012. Hennes forskningsintresse rör svensk och internationell barn- och välfärdsrätt. Hon medverkar i statliga utredningar och ingår i Försäkringskassans vetenskapliga råd samt Statens institutionsstyrelses vetenskapliga råd.

Undervisning

Professor Schiratzki undervisar på forskarutbildningar, på socionom- och juristprogram samt för yrkesverksamma. Ofta utgår undervisningen från Barnrättens grunder (7:e uppl., 2019).

Forskning

En stor del av Johanna Schiratzkis forskning rör principen om barnets bästa som rättslig konstruktion i svenskt och internationellt perspektiv. Därmed omfattas ett stort antal för barn- och välfärdsrätt relevanta frågor såsom samhällsvård av barn inom ramen för SoL respektive LVU, vårdnad, boende, umgänge, underhållsbidrag och underhållsstöd liksom rättsfrågor rörande undervisning och hälso- och sjukvård för barn. Vidare berörs internationell privat- och processrätt, mänskliga rättigheter inklusive barnkonventionens betydelse, religionsfrihet, migrations- och utlänningsrätt. Andra forskningsintressen är forskningsetik och hur erfarenheter av vanvård av omhändertagna barn i det förflutna hanteras av rättsväsendet.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Johanna Schiratzki (2020). Anmälan: Perry, Elizabeth Stuart, Child Support Law in California and Sweden: a Comparison Across Welfare State Models, Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 43, 2019, 614 sidor [Fulltext]
Johanna Schiratzki (2020). Barnrätt, barns rätt och vuxnas ansvar
Johanna Schiratzki (2020). Clarifications of concepts: On the four general principles of the CRC
Johanna Schiratzki (2019). Barnrättens grunder
Johanna Schiratzki (2019). Barns rättigheter
Johanna Schiratzki (2019). Children’s Right to Family Life and the Swedish Constitution
Johanna Schiratzki, Johanna Sköld, Bengt Sandin (2019). Redress in Context: The Swedish Redress Scheme for historical abuse of children in care – re-introducing inquisitorial procedure? [Fulltext]
Johanna Schiratzki (2019). The Elusive Best Interest of the Child and the Swedish Constitution
Johanna Sköld, Bengt Sandin, Johanna Schiratzki (2018). Historical justice through redress schemes?: The practice of interpreting the law and physical child abuse in Sweden
Riyadh Al-Baldawi, Johan Gärde, Kjell-Åke Nordquist, Johanna Schiratzki, Leif Stenberg (2018). Underskatta inte religiös extremism [Fulltext]
Johanna Schiratzki (2017). Barnrättens grunder
Johanna Schiratzki (2017). Domaren
Johanna Schiratzki, Anna Singer (2017). Regler om underhåll till barn driver på konflikter [Fulltext]
Johanna Schiratzki (2016). ”Lagförslag kan ge fler övergrepp” [Fulltext]
Bernard Gallagher, Anne H. Berman, Justyna Bieganski, Adele D. Jones, Liliana Foca, Ben Raikes, Johanna Schiratzki, Mirjam Urban, Sara Ullman (2016). National Human Research Ethics: A Preliminary Comparative Case Study of Germany, Great Britain, Romania, and Sweden
Johanna Schiratzki (2016). Stöd och service till barn med vissa funktionsnedsättningar: kartläggning av hur tillämpningen av LSS stämmer överens med barnkonventionen och de tilläggsprotokoll som Sverige tillträtt [Fulltext]
Emilia Forssell, Johanna Schiratzki, Lill Tove Kappfjell-Li (2015). Barnrättsbyrån 2012-2013: En svensk pilotverksamhet ur juridiskt och socialt perspektiv [Fulltext]
Katarina Alexius, Åsa Backlund, Charlotte Alm, Anna Kaldal, Anna Hollander, Michael Tärnfalk, Francesca Östberg, Carolina Överlien, Johanna Schiratzki (2015). Forskare: Ge socialtjänsten rätt verktyg [Fulltext]
Johanna Schiratzki (2015). Hur ska en vårdnadshavare göra för att få hem ett barn som varit placerat för samhällsvård? [Fulltext]
Johanna Schiratzki (2015). Swedish children’s rights lacking when sentencing their parents
Johanna Schiratzki (2014). Barnrättens grunder
Johanna Schiratzki (2014). Män i tvister om vårdnad, boende och umgänge: bilaga 18
Johanna Schiratzki (2013). Best interests of the child
Johanna Schiratzki (2013). Föräldraansvar i välfärdsrätten: om vårdnad, vårdnadstvister och barnskydd
Johanna Schiratzki (2013). The best interests of the child: in the light of normality and exceptions
Johanna Schiratzki (2013). Utsatta barns röst i forskningen: hjälper eller stjälper etikprövningslagen?
Johanna Schiratzki (2013). Välfärdsrätt i Sverige
Johanna Schiratzki (2012). Barnets bästa, utsatthet och ekonomi
Johanna Schiratzki, Ann-Christine Petterson Hjelm (2012). Välfärdsrättens tillkomst
Johanna Schiratzki (2011). Banning God’s law in the name of the Holy body: The Nordic position on ritual male circumcision
Johanna Schiratzki (2011). Children’s rights in EU: a tool for autonomous citizenship or patriarchy reborn? [Fulltext]
Johanna Schiratzki (2011). Etik och samtycke i barnforskning
Johanna Schiratzki (2011). Mer val än man tror: skolgång och mobbning i Danmark och Sverige
Johanna Schiratzki (2010). Anmeldelse Peter Scharff Smith, Janne Jakobsen, "Når straffen rammer uskyldige"
Johanna Schiratzki (2010). Anmeldelse Titti Mattsson, Rätten till familj inom barn- och ungdomsvården
Johanna Schiratzki (2010). Anmälan Sayed M.,"Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige - En internationellt privaträttslig och jämförande studie"
Johanna Schiratzki (2010). Anmälan Titti Mattsson, Rätten till familj inom barn- och ungdomsvården
Johanna Schiratzki (2010). Barnrättens grunder
Johanna Schiratzki (2010). Gränsöverskridande vårdnadstvist: Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, januari 2010
Johanna Schiratzki (2009). Gemensam vårdnad utan vetorätt bäst [Fulltext]
Johanna Schiratzki (2009). Manlig omskärelse, religionsfrihet och barnets bästa: Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, juni 2009
Johanna Schiratzki (2009). Niqab i skola: Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, oktober 2009
Johanna Schiratzki (2009). Skarpa åldersgränser, vaga normer, bristande legitimitet: Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, mars 2009
Johanna Schiratzki (2009). Snälla morföräldrar upphäver föräldrars försörjningsansvar: Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, januari 2009
Johanna Schiratzki (2009). Sommartid är lagstiftningstid: Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, juli 2009
Johanna Schiratzki (2009). Tvångsvårdens fria rörlighet: Nya förutsättningar för samhällsvård av barn i EU och Norden
Johanna Schiratzki (2008). Aktuellt på barnrättens område: Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, april 2008
Johanna Schiratzki (2008). Aktuellt på barnrättens område: Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, september 2008
Johanna Schiratzki (2008). Banbrytande barndom: Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, februari 2008
Johanna Schiratzki (2008). Barns själv- och medbestämmanderätt - bara tuffa frågor och inga prövningstilllstånd: Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, juni 2008
Johanna Schiratzki (2008). Högsta domstolen om överflyttning av barn: Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, november 2008
Johanna Schiratzki (2008). Mamma och pappa inför rätta
Johanna Schiratzki (2008). Rättsliga tolkningar av barnets bästa i praktik och utbildning
Maja Kirilova Eriksson, Johanna Schiratzki (2008). Sweden: International Encyclopaedia for family and succession law
Johanna Schiratzki (2007). Föräldraansvar: om särlevande föräldrars ansvar för sina barn
Johanna Schiratzki (2007). Gender in Court - in the Best Interests of the Child?: A Report from a Research Project on Adjudication of Parental Responsibility in Swedish Courts
Johanna Schiratzki (2007). Introduction - Developments of Social Private Law in Sweden
Johanna Schiratzki (2006). Iransk kvinnas rätt att få anknytning till sambo i Sverige prövad som grund för uppehållstillstånd trots att hon är gift enligt iransk rätt.
Johanna Schiratzki (2006). Nya regler om vårdnad m.m.
Johanna Schiratzki (2005). Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige
Johanna Schiratzki (2005). Barnets rättsliga ställning inom hälso- och sjukvården
Johanna Schiratzki (2005). Fula faktefel i fina flickor
Johanna Schiratzki (2005). Litigation in the shadow of mediation: Supporting children in Sweden
Johanna Schiratzki (2005). Rättvist underhållsbidrag till barn
Johanna Schiratzki (2004). Barnperspektiv på successionsrätten: - särskilt om arv efter barn i ombildade familjer
Johanna Schiratzki (2004). HD om rättshjälp i mål om underhållsbidrag till barn
Johanna Schiratzki (2004). Högsta domstolen meddelar dom om umgänge med barn: kränks Europakonventionen?
Johanna Schiratzki (2004). Svend Danielsen: Nordisk børneret II, Forældreansvar Et sammenlignende studie af dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk ret med drøftelser af harmoniseringsmuligheder og reformbehov, utgiven av Nordiska Ministerrådet i Nord 2003:14, 392 s.
Johanna Schiratzki (2003). Barnkonventionen och barnets bästa: globalisering med reservation
Johanna Schiratzki (2003). Den goda viljan: om barnkonventionen i juristutbildningen [Fulltext]
Johanna Schiratzki (2003). Nasjonal bidrag fra Sverige
Johanna Schiratzki (2003). Swedish family law
Johanna Schiratzki (2002). Barnets vilja avgörande för svensk domsrätt
Johanna Schiratzki (2002). Familj - famn eller fälla
Johanna Schiratzki (2001). Barnets bästa i Norden: rättsfilosofi och rättslig begreppsbildning
Johanna Schiratzki (2001). Barnets bästa mellan rättigheter och skyldigheter
Johanna Schiratzki (2001). Barnkonventionen och svikna förväntningar: Anmälan av Gras, J. Monitoring the Convention on the Rights of the Child.
Johanna Schiratzki (2001). Friends at odds: Construing Habitual Residence for Children in Sweden and the United States
Johanna Schiratzki (2001). Muslimsk familjerätt: I svenskt perspektiv
Johanna Schiratzki (2000). Best interests of the child in the Swedish Aliens Act
Annika Rejmer, Johanna Schiratzki (1999). Gemensam vårdnad kan skada
Johanna Schiratzki (1999). Mats Sjösten: Vårdnad, boende och umgänge
Johanna Schiratzki (1998). Barnets bästa: i portalparagraf och praxis
Johanna Schiratzki (1998). Medling och konfliktlösning: två skilda verksamheter
Johanna Schiratzki (1998). Ny lagstiftning om vårdnad
Johanna Schiratzki (1998). Vad betyder det att ha gemensam vårdnad?
Johanna Schiratzki (1997). "Barn offer för ny lag": framtvingad gemensam vårdnad gör barnen otrygga
Johanna Schiratzki (1997). Lagstöd för sex med eget adoptivbarn
Johanna Schiratzki (1997). Social adekvans och barnets bästa: HD om omskärelse
array Johanna Schiratzki (1997). Vårdnad och vårdnadstvister
Johanna Schiratzki (1995). Gudrun Nordborg (red): 13 kvinnoperspektiv på rätten
Johanna Schiratzki (1995). Några reflektioner runt de legala konsekvenserna av privat insemination
Johanna Schiratzki (1994). Kvinnan och familjen i muslimsk familjerätt: - möten med nordisk rättskultur
Johanna Schiratzki (1994). Muslimsk familjerett: viktig også i Norden
Johanna Schiratzki (1994). Om tunisisk familjerätt: en replik [Fulltext]
Johanna Schiratzki (1993). Muslimsk familjerätt: lagar, seder och attityder

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade