Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Johan Hvenmark

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Lektor, docent 

Telefon:

076-636 51 31 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 8

Arbetsområden

Bakgrund

Ekonomie doktor Johan Hvenmark avslutade sin grundutbildning vid Södertörns högskola 2000 med en magister inom företagsekonomi. I tillägg har han en fil. kand. i spanska.
Doktorandstudierna påbörjade han 2001 vid Handelshögskolan i Stockholm efter att ha verkat där som forskningsassistent under något år. 2008 disputerade han vid Handelshögskolan i Stockholm, enheten för företagsledning- och arbetslivsfrågor på avhandlingen ”Reconsidering Membership – a study of individual members’ affiliation with democratically governed federations”. Denna avhandling är en organisationsteoretisk analys som utifrån ett ledarperspektiv problematiserar medlemskapets betydelse i förenings- och förbundsstrukturer. För sin avhandling fick Johan ta emot utmärkelsen ”Emerging Scholar Dissertation Award of Honorable Mention” i samband med the International Society for Third Sector Research och deras konferens i Istanbul 2010.

Utifrån sin avhandling och sitt långvariga forskningsintresse för organisations- och ledarskapsrelaterade studier kring ideella organisationer och deras förutsättningar sökte och fick Johan 2009 ett flerårigt post doc stipendium från Riksbankens Jubileumsfond.

Aktuell forskning och undervisning

Den forskning Johan nu framför allt är involverad i utgår från ett institutionellt förändringsperspektiv vad gäller vår konceptuella förståelse av både civilsamhället som varande en specifik social sfär som dess mer empiriska fenomen. I Johans fall innebär detta ett särskilt fokus på det relativt outforskade gränslandet mellan civilsamhället och den ideella sektorn å den ena sidan och näringslivet och det som lite slarvigt brukar benämnas marknaden å den andra. I detta gränsland finner vi t.ex. både samarbeten och konflikter mellan företag och ideella aktörer av olika slag, men också nya organisatoriska lösningar där både strukturer, logiker och verksamheter från respektive sfär och sektor blandas eller sätts samman på nya och ibland innovativa sätt. Utifrån argument som att framför allt ideella organisationer behöver bli antingen mer effektiva eller rationella eller helt enkelt förnyas hittar vi också en tendens som innebär att både idéer och praktiker lånas in från framför allt företagens värld. I flera fall utmanar det som ständigt pågår i detta gränsland både etablerad teoribildning och de många traditionella sanningar som brukar för fram kring det civila samhället och dess organisationer.

Med detta som utgångspunkt är Johan inblandad i ett flertal både nationella och internationella forskningsprojekt som t.ex. studerar:
• den så kallade managerialismens utbredning och effekter på ideella organisationer både i Sverige och utomlands
• utvecklingen av både svenska och internationella management- och ledarskaputbildningar för verksamma inom ideell sektor;
• förändrade diskurser och praktiker kring fenomen som medborgarskap, medlemskap och ideellt arbete
• hybridorganisationer, eller blandandet och balanserandet av olika organisatoriska logiker, former och verksamheter inom ramen för både redan existerande och nyetablerade organisationer

Den undervisning (både inom och utom akademin) Johan för närvarande är inblandad i riktar sig framför allt till redan verksamma inom ideell sektor. Johan är även en flitigt anlitad föreläsare vad gäller organisations- och ledarskapsfrågor inriktade på ideella sammanhang.

Sedan 2009 bedriver Johan sin forskning på deltid vid sidan om sin tjänst som FoU-samordnare vid Riksidrottsförbundet.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Roseanne Mirabella, Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2019). Civil Society Education: National Perspectives
Roseanne Mirabella, Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2019). Journal of Nonprofit Education and Leadership: Themed Issue on Civil Society Education
Johan Hvenmark, Ebba Henrekson (2018). Vad står på spel?: Om finansiering, folkhälsa och synen på mål och medel i det civila samhället [Fulltext]
Karin Robertsson, Johan Hvenmark (2015). Arbetande ordföranden på lokal nivå i ideella organisationer
Roseanne Mirabella, Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2015). Civil Society Education: International Perspectives
Roseanne Mirabella, Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2015). Civil Society Education: International Perspectives
Karin Robertsson, Johan Hvenmark (2015). Varför ska man vara medlem?: Om betydelsen av medlemskap, ideellt engagemang och alternativa engagemangsformer i idrottsföreningar
Ola Segnestam Larsson, Johan Hvenmark, Karin Robertsson (2014). Credit-based Civil Society Education in a Nordic Context: Why is there so little?
Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2014). Föreningsprat hit och business talk dit
Anna Fyrberg Yngfalk, Johan Hvenmark (2014). Vad händer med civilsamhället när staten gör som marknaden?: Om marknadisering, myndigheter och ideella organisationer [Fulltext]
Johan Hvenmark (2013). Business as Usual?: On Managerialization and the Adoption of the Balanced Scorecard in a Democratically Governed Civil Society Organization
Ola Segnestam Larsson, Johan Hvenmark (2013). The Board Development Conundrum in Local, Democratically Governed, and Membership-based Nonprofit Organizations
Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2012). Conference Note Benchmark 3.5, 2011, San Diego, CA - The Role of National Contexts: Nonprofit Management Education in Sweden
Torbjörn Einarsson, Johan Hvenmark (2012). Efter medlemskapet?: Engagemang och föreningsliv för en ny tid
Ola Segnestam Larsson, Johan Hvenmark (2012). International Mappings of Nonprofit Management Education: An Analytical Framework and the Case of Sweden
Johan Hvenmark (2012). Introduktion: om nytta generellt och om idrottens eventuella samhällsnytta specifikt
Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2012). Nonprofit Management Education: Northern European and Nordic Perspectives
Johan Hvenmark, Filip Wijkström (2012). Red Cross
Ola Segnestam Larsson, Johan Hvenmark (2012). The Board Member Conundrum: Board Member Motivations, Skills, and Responsibilities
Johan Hvenmark (2012). Är idrott nyttigt?: en antologi om idrott och samhällsnytta
Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2011). Non-Profit Management Education: The Deviating Case of Sweden
Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2011). Teaching Management to Civil Society Leaders
Johan Hvenmark, Johan von Essen (2010). A Civic Trinity in Transformation?: Changing Patterns and Perspectives on Membership, Volunteering, and Citizenship in Swedish Civil Society
Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson, Jan Ström (2010). Emerging Opportunities for Non-Profit Management Education: The Deviating Case of Sweden
K.E.H. Karen Maas, Johan Hvenmark, Michael Meyers, Florentine Maier, Kellie Liket (2010). Managerialism in the 21st Century: New Insights: In the Borderlands Between Business and Civil Society: On the Use of Management Models in Civil Society Organizations
Johan Hvenmark (2010). Members as Democratic Owners and Profitable Customers: on Changing Perceptions of Membership and the Commercialization of CSOs
Johan Hvenmark (2010). Symboler som skyddar liv
Johan Hvenmark (2008). Reconsidering Membership: A Study of Individual Members’ Formal Affiliation with Democratically Governed Federations
Johan Hvenmark, Pia Höök, Nanna Gillberg, Charlotte Holgersson, Monica Lindgren (2005). Under Attack: Faculty’s Experience of Encouraging Critical Reflection in Business School Education
Johan Hvenmark, Filip Wijkström (2004). The Popular Movement Marinade: The Dominant Civil Society Framework in Sweden
Johan Hvenmark (2003). Individual Membership in Federative Organizations
Johan Hvenmark (2002). Symbols Protecting Lives: On Emblems, symbols, and Ideology as well as the Local and Global Challenge to the Red Cross
Johan Hvenmark (2001). The Membership and the Federation
Johan Hvenmark (2001). Varför slocknar elden?: Om utbrändhet bland mellanchefer i ideella organisationer
Johan Hvenmark (2000). Changing Structures of Thought: A study of Employment Policy in the Swedish Red Cross 1989-1999

Senast uppdaterad: 2018-07-11.

Pressbild

Johan Hvenmark 

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade