Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Jennifer Bullington

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Professor, BA philosophy, MA psychology, leg. Sjukgymnast, Docent i hälsa och samhälle 

Telefon:

08-555 050 22 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Forskning

Psychosomatics - body-mind aspects of health and disease

My research is concerned mainly with issues surrounding the theoretical understanding of psychosomatic conditions (mind-body problem) and how the care, treatment and rehabilitation of patients with complicated psychosomatic symptoms and diseases can be improved. Besides writing theoretical books on psychosomatics in English and Swedish, I have participated in a variety of empirical studies using phenomenological methodology. These areas include studies on fibromyalgia, living with long-term pain, moving with persistent pain, body awareness, body-oriented psychotherapy, experience of health and well-being after traumatic spinal cord injury, the aging body and self and supervision intervention for staff within primary health care who meet patients with psychosomatic health problems. Current projects include writing an introductory textbook to teaching communication skills to nurses from a phenomenological perspective (Studentlitteratur) and a larger project to implement and evaluate communication from a phenomenological perspective within a variety of care contexts.

Doktorandhandledning

Bihandledare till Gabriele Biguet, NVS, KI.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Jennifer Bullington, Mona Söderlund, Elisabeth Bos Sparén, Åsa Kneck, Pernilla Omérov, Agneta Cronqvist (2019). Communication skills in nursing: A phenomenologically-based communication training approach
Jennifer Bullington (2019). Ett samtal med Moira
Annelie Gutke, Jennifer Bullington, Madeleine Lund, Mari Lundberg (2018). Adaptation to a changed body: Experiences of living with long-term pelvic girdle pain after childbirth
Jennifer Bullington (2018). Samtalskonst i vården: Samtalsträning för sjuksköterskor på fenomenologisk grund
Jennifer Bullington (2018). Well-being and being-well: A Merleau-Pontian perspective on psychosomatic health
Jennifer Bullington, Agneta Cronqvist (2017). Group supervision for healthcare professionals within primary care for patients with psychosomatic health problems: A pilot intervention study
Gabriele Biguet, Lena Nilsson Wikmar, Jennifer Bullington, Berit Flink, Monika Löfgren (2016). Meanings of "acceptance" for patients with long-term pain when starting rehabilitation [Fulltext]
Helena Lööf, Unn-Britt Johansson, Elisabeth Henriksson, Staffan Lindblad, Jennifer Bullington (2014). Body awareness in persons diagnosed with rheumatoid arthritis
Nivia Carballeira Suarez, Richard Levi, Jennifer Bullington (2013). Regaining health and wellbeing after traumatic spinal cord injury
array Jennifer Bullington (2013).
Jennifer Bullington, Ingegerd Fagerberg (2013). The fuzzy concept of 'holistic care': a critical examination
Jennifer Bullington (2012). Psykosomatik och meningsskapande: En tillämpning av Maurice Merleau-Pontys fenomenologi
Jennifer Bullington (2011). Hälsa ur ett psykosomatiskt perspektiv
Mari Lundberg, Kerstin Hagberg, Jennifer Bullington (2011). My prosthesis as part of me: qualitative analysis of living with an osseointegrated prosthetic limb
Jennifer Bullington (2010). Att vara kropp: värdigheten som mänskligt förkroppsligande
Adrienne Levy Berg, Christer Sandahl, Jennifer Bullington (2010). Patients perspective of change processes in affect-focused body psychotherapy for generalized anxiety disorder
Jennifer Bullington (2010). Vad är det som läker?: existentiella aspekter på hälsa och sjukdom
Jennifer Bullington (2009). Being body: the dignity of human embodiment
Jennifer Bullington (2009). Embodiment and chronic pain: implications for rehabilitation practice
Jennifer Bullington, Rolf Nordemar, Glenn Haegerstam (2008). Evidensbaserad medicin räcker inte
Jennifer Bullington (2008). Kropp, själ och meningsskapande
Mari Lundberg, Jorma Styf, Jennifer Bullington (2007). Experiences of moving with persistent pain: A qualitative study from a patient perspective
Jennifer Bullington (2007). Psykosomatik: om kropp, själ och meningsskapande
Jennifer Bullington (2006). Body and self: a phenomenological study on the ageing body and identity
Jennifer Bullington (2006). Body and Self: a phenomenological study on the aging body and identity
Jennifer Bullington, Charlotte Sjöström-Flanagan, Kristina Nordemar, Rolf Nordemar (2005). From pain through chaos towards new meaning: Two case studies
Jennifer Bullington (2004). Den objektiva kroppen och den levda kroppen i behandlingsrummet
Jennifer Bullington (2004). En "alternativ" syn på kroppen, inspirerad av Merleau-Pontys filosofi
B Bragee, Jennifer Bullington (2003). From health to disease: a New Approach to Study the Emergence of Psychosomatic Symptoms
Jennifer Bullington (2003). Health and receptivity: a phenomenological interpretation of allostasis
Jennifer Bullington, Rolf Nordemar, Kristina Nordemar, Charlotte Sjöström-Flanagan (2003). Meaning out of chaos: a way to understand chronic pain
Jennifer Bullington (2001). Psykosomatik: en biomedicinsk anomali - hur ska vi förstå det psykosomatiska?
Olle Hellström, Jennifer Bullington, Gunnar Karlsson, Per Lindqvist, Bengt Mattsson (1999). A phenomenological study of fibromyalgia: patient perspectives
Jennifer Bullington, G Karlsson (1999). Några reflektioner över barndomsblindas kroppsupplevelse
Jennifer Bullington (1999). The mysterious life of the body: a new look at psychosomatics
Jennifer Bullington (1999). The mysterious life of the body: a new look at psychosomatics
Olle Hellström, Jennifer Bullington, Gunnar Karlsson, Per Lindqvist, Bengt Mattsson (1998). Doctors' attitudes to fibromyalgia: a phenomenological study
Jennifer Bullington, G Karlsson (1998). Hur uppfattar en blind person sin kropp?

Senast uppdaterad: 2018-12-03.

Pressbild

Jennifer Bullington

Jennifer Bullington 2

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Forskningsprojekt

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade