Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Jane Österlind

Institutionen för vårdvetenskap, S:t Lukas utbildningsinstitut, Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Prefekt, leg.ssk, Med. dr.

Telefon:

08-555 050 88 

Telefon 2: 076-636 50 11

Fax: 08-555 050 60

E-MAIL:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Forskningsområde

Mitt forskningsområde fokuserar döende och död ur olika perspektiv; äldre personers döende och död, attityder till döende och död samt kulturella aspekter på döende och död inom vård och omsorg.

Akademiska meriter & examen

1994 Leg ssk
2009 Med dr

Andra uppdrag

Ledamot av Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd
Projektledare för implementering av palliativ vårdfilosofi på vård-och omsorgsboenden på Södermalm, Stockholm

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Jane Österlind (2018). End-of-life care in a nursing home: Assistant nurses' perspectives.
Simen Steindal, Jane Österlind, Kristin Halvorsen, Therese Schjelderup, Ellen Kive, Liv Wergeland Sörbye, Alfhild Dihle (2017). A Qualitative study of women´s experiences of living with COPD
Jane Österlind, Britt-Marie Ternestedt, Görel Hansebo, Ingrid Hellström (2017). Feeling lonely in an unfamiliar place: older peoples experiences of life close to death in a nursing home
Ingela Henoch, Christina Melin-Johansson, Ingrid Bergh, Susann Strang, Kristina Ek, Kina Hammarlund, Carina Lundh Hagelin, Lars Westin, Jane Österlind, Maria Browall (2017). Undergraduate nursing students' attitudes and preparedness toward caring for dying persons: A longitudinal study
Carina Lundh Hagelin, Christina Melin-Johansson, Ingela Henoch, Ingrid Bergh, Kristina Ek, Kina Hammarlund, Charlotte Prahl, Susann Strang, Lars Westin, Jane Österlind, Maria Browall (2016). Factors influencing attitude toward care of dying patients in first- year nursing students
Berit Seiger- Cronfalk, Britt-Marie Ternestedt, Lise-Lotte Franklin Larsson, Eva Henriksen, Astrid Norberg, Jane Österlind (2015). Utilization of palliative care principles in nursing home care: Educational interventions
Kristina Ek, Lars Westin, Charlotte Prahl, Jane Österlind, Susann Strang, Ingrid Bergh, Ingela Henoch, Kina Hammarlund (2014). Death and caring for dying patients: exploring first-year students´descriptive experiences
Susann Strang, Ingrid Berg, Kristina Ek, Kina Hammarlund, Charlotte Prahl, Lars Westin, Jane Österlind, Ingela Henoch (2014). Swedish nursing students´ reasoning about emotionally demanding issues in caring for dying patients
Eva Sahlberg-Blom, Anna-Lena Hårsmar, Jane Österlind (2013). Assistant nurses’ descriptions of signs of dying among older people in nursing homes
Jane Österlind, Britt-Marie Ternestedt (2013). De 6 S:n -en modell för personcentrerad palliativ vård
array Britt-Marie Ternestedt, Jane Österlind, Ingela Henoch, Birgitta Andershed (2012). De 6 S:n - En modell för personcentrerad palliativ vård
Jane Österlind, Görel Hansebo, Janicke Andersson, Britt-Marie Ternestedt, Ingrid Hellström (2011). A discourse of silence: professional carers resoning of death and dying in nursing homes
Jane Österlind, Görel Hansebo, Rikard Lindqvist, Britt-Marie Ternestedt (2009). Moving on a roundabout at the end of life-What counts? Waiting times for transfer to sheltered accommodation for older people in Sweden.
Jane Österlind (2009). När livsrummet krymper: vård och omsorg av äldre personer i livets slutskede [Fulltext]
Jane Österlind, Görel Hansebo, Göran Lantz, Britt-Marie Ternestedt (2008). Pathways in end-of-life care for older people: care managers' reasoning.
Jane Österlind (2007). Vårdkultur och självbestämmande i sjukhemsmiljö
Jane Österlind (2002). Hemmet på hemmet: att vårdas och vårda inom särskilda boendeformer för äldre. En beskrivning om livets sista tid på sjukhem och ålderdomshem ur ett personalperspektiv
Jane Österlind (2001). Omvårdnadsbehov i livets slutskede

Senast uppdaterad: 2018-07-13.

Pressbild

Jane Österlindöppnas i nytt fönster 

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade