Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Johan Gärde

Johan Gärde

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Lektor, internationell samordnare, docent

Telefon:

076-636 50 03

Fax: 08-555 051 65

E-MAIL:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Institutionen för socialvetenskap, Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Bakgrund

Jag är docent i religionssociologi (Uppsala universitet 2016), socionom (Sköndalsinstitutet 1987) och disputerad religionssociolog (Uppsala universitet, 1999) med fälterfarenheter från i första hand Latinamerika och MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika), där jag var bosatt 1993-2006 (Beirut). Jag har mångåriga erfarenheter av internationellt biståndssamarbete, och som konsult inom främst interkulturellt socialt arbete, religion, trosbaserade organisationer och social förändring, kopplat till civilsamhälle, Mellanöstern och socialt förändringsarbete. 2001-03 var jag Visiting Assistant Professor på American University of Beirut och 2003-05 Associate Professor på Notre Dame University-Louaize, Lebanon. Jag har också varit med att bygga upp en socionomutbildning i Kurdistan-Irak, bl a i samarbete med Unicef och Salahaddin University.

aktuellt

2014 kom jag ut med en lärobok med titeln ”Religion och socialt arbete” på Studentlitteratur i Lund. Kan beställas här, se länk. I augusti 2014 presenterade jag min artikel “Shrinking Religious Communities, thriving  Social Work in Post-Secular Sweden” på Association of Sociology of Religions 76:e världskonferens i San Francisco, se länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Mitt paper, som presenterades i en session om Europas förändrade religiositet, analyserar krympande religiösa samfund i Sverige som förlorar i medlemsantal men växer genom olika former av socialt arbete och genom samhällsnytta och interkulturellt socialt arbete. Artikeln inleder en teoretisk del om Sverige i ett post-sekulärt perspektiv med empiriska exempel som analyseras utifrån religionssociologiska modeller.   

Forskningsinriktning

Jag har i min forskning intresserat mig för socialt förändringsarbete i internationellt perspektiv, främst frågor kring religion och socialt arbete, Islam, katolska kyrkan, civilsamhälle och organisationsutveckling, speciellt i relation till Mellanöstern och Arab-världen, men även i Sverige. Jag har varit bosatt och verksam flera år i Mellanöstern och Latinamerika och därigenom från ett fält- och organisationsperspektiv fokuserat på religionens roll i utvecklingsprocessen. F n (2012-17) deltog jag i ett större globalt forskningsprojekt om Shia-islam i världen med finansering från Vetenskapsrådet (ca 8 miljoner kr för 6 nordiska forskare), se länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Jag genomförde under 2008-09 en nationell studie i Mellanöstern inom ramen för World Values Survey i ett samarbete med forskare från Eastern Michigan University, Uppsala universitet och American University of Beirut, se följande länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster . En unik databas har byggts upp som också möjliggör komparativa studier av religion och social förändring. Flera vetenskapliga artiklar har publicerats kring socialt engagemang och religiositet med utgångspunkt från internationella värderingsstudier om shiiter, sunniter och orientaliska kristna, i ett jämförande perspektiv. Jag håller också på att initiera ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprogram om socialt arbete i ett inter-religiöst perspektiv med titeln: ”Diakoni, Caritas och Zakat, trossamfundens bidrag till det sociala arbetet” samt interkulturellt socialt arbete i relation till fattigdomsbekämpningsprogram som Sustainable Development Goals (SDGs), Agenda 2030 och Europe 2020 Strategy/European aid for the most deprived (Fead).

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen i ämnen relaterade till internationellt och interkulturellt socialt arbete, religionssociologi med inriktning på livsåskådning, identitet, värde och välbefinnande, samt globalt socialt förändringsarbete och bistånd. I maj varje år organiserar jag Global Sessions med föreläsningar, seminarier och fältbesök på aktuella teman inom internationellt socialt arbete. Vi har ofta en studentgrupp på runt 40 studenter från ett 10-tal länder. Se följande länk från Global sessions 2016, https://www.facebook.com/groups/1497919416916872/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
2014 kom jag ut med en akademisk lärobok på Studentlitteratur med titel ”Religion och socialt arbete”, se länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .

Jag har gästföreläst i Afrika, Mellanöstern och Asien på teman kopplade till Human Development & Millennium Development Goals (MDGs) social förändring och strategisk planering, bl a på American University of Beirut, Notre Dame University-Louaize och Uganda Martyrs University (UMU) och Catholic University of America i Washington DC.

Under 2009-11 var jag projektledare/pedagogiskt ansvarig för en av de första akademiska non-profit utbildningarna inom vård och social omsorg för idéburen sektor, i samarbete med Famnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och finansiering från EU:s Socialfond. Programmet utbildar närmare 180 chefer från ett 20-tal organisationer i samarbete med FAMNA och finansierat med 5.7 miljoner kr från Europeiska Socialfonden.

Uppdrag

Jag arbetar som högskoleövergripande samordnare för internationaliseringsarbetet på Ersta Sköndal Bräcke högskola. För mer om vår högskolas internationaliseringsarbete, se länk . Jag var med och startade en socionomutbildningen i Erbil i Irak 2009, som genomfördes i samarbete Salahaddin University och Ministry for Labour and Social Affairs, (MoLSA), med finansiering av Kurdiska Regionala Regeringen och UNICEF. Jag var med som rådgivare och i den första styrelsen för "Socionomer utan gränser" under 2009-10.

Externa uppdrag

Under senare år inkluderar de uppdrag för Folke Bernadotte Akademin, Microfinance African Institutions Network (MAIN), Save the Children-UK, Bilda, samt Stockholms Stadsmission, EU:s Socialfond och Danmission.

2013 var jag med och skrev en metodhandbok för Stadsmissionen, Frälsningsarmen, Stockholms stad och Arbetsförmedlingen om Hemlösa EU- och tredjelandsmedborgare i Stockholm (Crossroads), med finansering från EU:s Integrationsfond, se följande länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .

2010-11 var jag tjänstledig 40% för att följa ett fältprojekt om inter-kulturell och religiös dialog (Diapraxis), finansierat av EU:s Integrationsfond i en förort utanför Stockholm (Fisksätra). En metodhandbok om interkulturellt socialt arbete publicerades inom ramen för detta projekt, se länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .

AKTUELLT/KOMMANDE PUBLIKATIONER

Gärde, Johan (2017) End Poverty Everywhere 2030 - The contribution of Faith Based   
     Organizations to the Sustainable Development Goals. Forthcoming in Journal of Human 
     Development and Capabilities, Taylor & Francis.
Gärde, Johan (2017) The Intervention Logics in Global and International Poverty Reduction 
     Schemes for the Extreme Poor and the Most Deprived with a Focus on Wellbeing and
     Health
. Forthcoming in Revista O Mundo da Saúde.
Gärde, Johan, Mansour Moaddel & Jean Kors (2017) The Making of Sectarian Solidarity among
     Lebanese.
Forthcoming in Ethnic and Racial Studies. Routledge, Taylor & Francis Group.
Gärde, Johan (2017) Faith-based Entities as Social Service Providers and Hybrid Organisations
     in “Handbook on Hybrid Organisations” (eds.) David Billis and Colin Rochester.
Forthcoming
     Edward Elgar Publishing.
Gärde, Johan (2017) Marginalisation and disappointment: the socio economic conditions of 
     Shiite populations in the Middle East  in “Negotiating Authority in Contemporary Shi‛ite 
     Thought and Practice”, (ed.) David Turfjell.  Forthcoming in “Journal of Shia Islamic
      studies”. ICAS Press.
Gärde, Johan (2016) Intercultural social work in hybrid welfare provision for refugees and 
      migrants in Sweden in "Global Challenges & Cultural Psychiatry". World Cultural Psychiatry 
      Research Review. 

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Riyadh Al-Baldawi, Johan Gärde, Kjell-Åke Nordquist, Johanna Schiratzki, Leif Stenberg (2018). Underskatta inte religiös extremism [Fulltext]
Johan Gärde (2017). Concepts on Zakat, Caritas, and Diaconia in the changing social welfare landscape of Europe
Johan Gärde (2016). ”Fred i Syrien skulle inte betyda fred i Mellanöstern” [Fulltext]
Johan Gärde (2015). Shrinking Religious Communities and Thriving Interreligious Social Work in Postsecular Sweden
array Johan Gärde (2014). Crossroads Metodhandbok [Fulltext]
Johan Gärde (2014). Kristna i Libanon: klämda mellan arabism och nationalism. [Fulltext]
Johan Gärde (2014). Religion och socialt arbete
Johan Gärde (2012). Patterns of Religiosity among Sunnis, Shias, and Christians in Lebanon's Multiconfessional Context
Johan Gärde (2009). Faith-Based Organisations and the Configuration of Civil Society in the MENA-perspective
Johan Gärde (2008). Faith Based Organizations and Secular Organizations as Social Provisions Providers in a Developing Context: The Case of Lebanon
Johan Gärde (2008). Watching Muslims on TV – on bonding and bridging social trust [Fulltext]
Johan Gärde (2006). Alla friheter kräver ansvarstagande
Johan Gärde (2006). Freivalds visade kurage
Johan Gärde (2004). Suède : oui, mais à l’élargissement [Fulltext]
Johan Gärde (1999). Från invandrarkyrka till mångkulturellt samfund: en kyrkosociologisk analys av katolska kyrkan i Sverige från 1970-tal till 1990-tal
Johan Gärde (1999). Katolicismen i Sverige – mångfaldens kyrka

Senast uppdaterad: 2018-07-11.

Pressbild

Johan Gärdeöppnas i nytt fönster 

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade