Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Johan Gärde

Johan Gärde

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Lektor, internationell samordnare, docent

Telefon:

076-636 50 03

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Institutionen för socialvetenskap, Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Bakgrund

Johan är docent i religionssociologi (Uppsala universitet 2016), socionom (Sköndalsinstitutet 1987) och disputerad religionssociolog (Uppsala universitet, 1999) med fälterfarenheter från i första hand Latinamerika och MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika), där han var bosatt 1993–2006 (Beirut). Johan har mångåriga erfarenheter av internationellt biståndssamarbete, och som konsult inom främst interkulturellt socialt arbete, religion, trosbaserade organisationer och social förändring, kopplat till civilsamhälle, Mellanöstern och socialt förändringsarbete.
2001–03 var Johan Visiting Assistant Professor på American University of Beirut och 2003-05 Associate Professor på Notre Dame University-Louaize, Lebanon. Han har även varit med att bygga upp en socionomutbildning i Kurdistan-Irak, bl a i samarbete med Unicef och Salahaddin University och byggt upp en tvärvetenskaplig internationell kurs Global Sessions, med inriktning på hållbarbar utveckling och de Globala målen i Agenda 2030. 2018 var han gästprofessor på Universidad Nacional de Colombia för att föreläsa om internationellt socialt arbete, religion och kultur i konflikt och förändring.

aktuellt

För närvarande håller Johan på att arbeta med att initiera ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprogram om socialt arbete i ett inter-religiöst perspektiv med titeln: ”Diakoni, Caritas och Zakat, trossamfundens bidrag till det sociala arbetet” samt interkulturellt socialt arbete i relation till fattigdomsbekämpningsprogram som Sustainable Development Goals (SDGs), Agenda 2030 och Europe 2020 Strategy/European aid for the most deprived (Fead). Han samarbetar med forskare i Latinamerika, Sydafrika, Mellanöstern och Asien med fokus på religion och värderingar i relation till den sociala dimensionen i Agenda 2030. Detta knyter också an till hans tidigare forskning om Europas förändrade religiositet, analysen av krympande religiösa samfund i Sverige som förlorar i medlemsantal men växer genom olika former av socialt arbete och genom samhällsnytta och interkulturellt socialt arbete.  

Forskningsinriktning

Socialt förändringsarbete i internationellt perspektiv, främst frågor kring religion och socialt arbete, Islam, katolska kyrkan, civilsamhälle och organisationsutveckling, speciellt i relation till Mellanöstern och Arab-världen, men även i Sverige. Mellan åren 2012–2017 deltog han i ett större globalt forskningsprojekt om Shia-islam i världen med finansiering från Vetenskapsrådet, se länk. Tidigare har han varit med att genomföra en nationell studie i Mellanöstern inom ramen för World Values Survey i ett samarbete med forskare från Eastern Michigan University, Uppsala universitet och American University of Beirut, se följande länk. En unik databas har byggts upp som också möjliggör komparativa studier av religion och social förändring. Flera vetenskapliga artiklar har publicerats kring socialt engagemang och religiositet med utgångspunkt från internationella värderingsstudier om shiiter, sunniter och orientaliska kristna, i ett jämförande perspektiv. Johan är ofta ute och föreläser om religion och samhälle, som på UD:s diplomatprogram, i en panel på Medelhavsmuseet om Hezbollahs roll i Mellanöstern (länk: http://www.varldskulturmuseerna.se/medelhavsmuseet/program/programarkiv-mm-2018/fokus-mellanostern/) eller deltagande i P1 i programmet Människor och tro (länk: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1199315?programid=416). Han har även fått debattartiklar publicerade på DN Debatt och SvD Brännpunkt i relation till hans forskningsämnen.

Undervisning

Johan undervisar huvudsakligen i ämnen relaterade till internationellt och interkulturellt socialt arbete, religionssociologi med inriktning på livsåskådning, identitet, värde och välbefinnande, samt globalt socialt förändringsarbete och bistånd. I maj varje år är han med och organiserar Global Sessions med föreläsningar, seminarier och fältbesök på aktuella teman inom internationellt socialt arbete. Ofta medverkar en studentgrupp på runt 40 studenter från ett 10-tal länder. Se följande länk från Global sessions 2018: https://www.facebook.com/groups/345523679252748/, 2014 kom han ut med en akademisk lärobok på Studentlitteratur med titel ”Religion och socialt arbete”, se länk .

Johan har gästföreläst i Afrika, Mellanöstern, Latinamerika och Asien på teman kopplade till Human Development & Millennium Development Goals (MDGs) social förändring och strategisk planering, bl a på American University of Beirut, Notre Dame University-Louaize och Uganda Martyrs University (UMU) och Catholic University of America i Washington DC.

Under 2009–11 var han projektledare/pedagogiskt ansvarig för en av de första akademiska non-profit utbildningarna inom vård och social omsorg för idéburen sektor, i samarbete med Famna och finansiering från EU:s Socialfond. Programmet utbildar närmare 180 chefer från ett 20-tal organisationer i samarbete med FAMNA och finansierat med 5.7 miljoner kr från Europeiska Socialfonden.

Uppdrag

Johan arbetar som högskoleövergripande samordnare för internationaliseringsarbetet på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Mer om högskolans internationaliseringsarbete. Jag var med och startade en socionomutbildning i Erbil i Irak 2009, som genomfördes i samarbete Salahaddin University och Ministry for Labour and Social Affairs, (MoLSA), med finansiering av Kurdiska Regionala Regeringen och UNICEF. Johan var även med som rådgivare och i den första styrelsen för "Socionomer utan gränser" under 2009–10.

Externa uppdrag

Under senare år inkluderas de uppdrag för Folke Bernadotte Akademin, Microfinance African Institutions Network (MAIN), Save the Children-UK, Bilda, samt Stockholms Stadsmission, EU:s Socialfond och Danmission.

2013 var jag medskribent till en metodhandbok för Stadsmissionen, Frälsningsarmen, Stockholms stad och Arbetsförmedlingen om Hemlösa EU- och tredjelandsmedborgare i Stockholm (Crossroads), med finansiering från EU:s Integrationsfond, se följande länk .

2010-11 var jag tjänstledig för att följa ett fältprojekt om interkulturell och religiös dialog (Diapraxis), finansierat av EU:s Integrationsfond i en förort utanför Stockholm (Fisksätra). En metodhandbok om interkulturellt socialt arbete publicerades inom ramen för detta projekt, se länk.

AKTUELLT/KOMMANDE PUBLIKATIONER

Gärde, Johan (2019) The Routinisation of Authority:  A Comparative Perspective  on  Marginalisation, Socio-economic Factors and Perceptions on Authority in Contemporary Shiʿa Islam. Forthcoming in Studies in Religion. Sage Journals.

Gärde, Johan (2019) Faith-based Entities as Social Service Providers and Hybrid  
Organisations in “Handbook on Hybrid Organisations” (eds.) David Billis and Colin Rochester. Forthcoming Edward Elgar Publishing.

Gärde, Johan (2019) End Poverty Everywhere 2030 - The contribution of Faith 
Based Organizations to the Sustainable Development Goals. Forthcoming in Journal of Human Development and Capabilities, Taylor & Francis.

Gärde, Johan, Mansour Moaddel & Jean Kors (2018) The Making of Sectarian Solidarity among Lebanese. Forthcoming in Sociological Inquiry. Wiley-Blackwell, Alpha Kappa Delta, the International Sociology Honor Society.
 
Gärde, J. (2017). Concepts on Zakat, Caritas, and Diaconia in the changing social welfare landscape of Europe. Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought, 36(1-2), 164-198.

Gärde, Johan (2017) The Intervention Logics in Global and International Poverty Reduction Schemes for the Extreme Poor and the Most Deprived with a Focus on Wellbeing and Health. Revista O Mundo da Saúde.

Gärde, Johan (2016) Intercultural social work in hybrid welfare provision for refugees and  migrants in Sweden in "Global Challenges & Cultural Psychiatry". World Cultural Psychiatry Research Review. 

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Riyadh Al-Baldawi, Johan Gärde, Kjell-Åke Nordquist, Johanna Schiratzki, Leif Stenberg (2018). Underskatta inte religiös extremism [Fulltext]
Johan Gärde (2017). Concepts on Zakat, Caritas, and Diaconia in the changing social welfare landscape of Europe
Johan Gärde (2016). ”Fred i Syrien skulle inte betyda fred i Mellanöstern” [Fulltext]
Johan Gärde (2015). Shrinking Religious Communities and Thriving Interreligious Social Work in Postsecular Sweden
array Johan Gärde (2014). Crossroads Metodhandbok [Fulltext]
Johan Gärde (2014). Kristna i Libanon: klämda mellan arabism och nationalism. [Fulltext]
Johan Gärde (2014). Religion och socialt arbete
Johan Gärde (2012). Patterns of Religiosity among Sunnis, Shias, and Christians in Lebanon's Multiconfessional Context
Johan Gärde (2009). Faith-Based Organisations and the Configuration of Civil Society in the MENA-perspective
Johan Gärde (2008). Faith Based Organizations and Secular Organizations as Social Provisions Providers in a Developing Context: The Case of Lebanon
Johan Gärde (2008). Watching Muslims on TV – on bonding and bridging social trust [Fulltext]
Johan Gärde (2006). Alla friheter kräver ansvarstagande
Johan Gärde (2006). Freivalds visade kurage
Johan Gärde (2004). Suède : oui, mais à l’élargissement [Fulltext]
Johan Gärde (1999). Från invandrarkyrka till mångkulturellt samfund: en kyrkosociologisk analys av katolska kyrkan i Sverige från 1970-tal till 1990-tal
Johan Gärde (1999). Katolicismen i Sverige – mångfaldens kyrka

Senast uppdaterad: 2019-10-15.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade