Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Susanne Lind

Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Lektor, Med dr.

Telefon:

0766-36 51 09 

E-POST:

Adress: Palliativt forskningscentrum
Ersta Sköndal Bräcke högskola & Ersta sjukhus
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Susannes forskningsprojekt avser att belysa hinder och möjligheter i samband med implementering av "Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård" och "Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014" inom akutsjukvården. Hennes intresseområde är hur och om man kan mäta kvalitet i palliativ vård med exempelvis kvalitetsindikatorer.

Examen

1983 Sjuksköterskeexamen
2010 Magisterexamen i vårdvetenskap

Handledare

Senast uppdaterad: 2020-01-09.

Forskningsprojekt

  • Implementering av nationellt kunskapsstöd och vårdprogram för palliativ vård inom akutsjukvård

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade