Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Gunhild Wallin

Institutet för organisations- och arbetslivsetik - IOA

Titel:

Internkonsult

Telefon:

070-813 87 92 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189

100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Erstagatan 1N, 3 tr

Utbildning

Journalist och socionom

Verksamhetsområden

Gunhild Wallin är verksam som journalist sedan 1984. Sedan början av 90-talet har hon framför allt skrivit om organisations-, arbetslivs- och ledarskapsfrågor. Hösten 2000 arbetade hon, i nära samarbete med medlemmarna i dåvarande Etikakademin, fram tidskrifen ”Ethos – tid för etik i arbete” och var mellan åren 2001 och 2004 dess chefredaktör och ansvarig utgivare.
Gunhild Wallin har också under hela 2000-talet arbetat bevakat nordiska arbetslivsfrågor och arbetat deltid i Oslo med Nordiska Ministerrådets tidning ”Arbetsliv i Norden”. Hon har bland annat haft uppdrag för Arbetslivsintsitutet, Forskningsrådet för arbetsliv- och socialvetenskap, FAS, Kreab, Landstingsförbundet, Nationella temagrupper för lärande, NTG-lär, Norrbottens läns landsting och medverkar regelbundet i tidskriften LIV, ledarskap i vården.

Nuvarande uppdrag

Gunhild Wallin är deltidsanställd på IOA för att synliggöra institutet och dess forskning. Hon bevakar också IOA:s forskningsområden i omvärlden för att ge impulser till institutets arbete.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Senast uppdaterad: 2018-12-13.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade