Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Om Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ersta Sköndal Bräcke högskola bedriver utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Utbildning anordnas även i teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, vård och kyrkomusik och forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Högskolans uppdragsutbildning erbjuder kompetensutveckling och skräddarsydda vidareutbildningar.

Högskolan bildades den 1 januari 1998 genom sammanslagning och integrering av högskoleutbildningar, forskningsverksamheter och vidareutbildningsprogram vid Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal, och fick namnet Ersta Sköndal högskola. Den 1 januari 2006 blev högskolan ett aktiebolag med Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal som ägare. I oktober 2010 blev Bräcke diakoni delägare, och i januari 2020 tillkom Stockholms Sjukhem som ännu en delägare.

Högskolan finns på tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg. Tillsammans har de tre campusen cirka 1 700 studenter.

2017 ändrades namnet till Ersta Sköndal Bräcke högskola. Högskolan är privat och organiserad som ett aktiebolag, men utan krav på vinstutdelning. Högskolan bedriver idag utbildning och forskning inom områden som kan spåras direkt tillbaka till diakonirörelsen under 1800-talet.

Identitet, drivkrafter och värderingar

Utifrån högskolans diakonala arv och på vetenskaplig grund vill vi förstå och motverka mänsklig utsatthet och det som orsakar och
upprätthåller den. Vi vill tillsammans skapa och sprida kunskap, utmana det för givet tagna och bidra till ett bättre och mer hållbart
samhälle.

Intresset för vård, omsorg, välfärd och socialt arbete, liksom för existentiella frågor och konstnärliga perspektiv, speglar högskolans
historia. Vår nära relation till Sveriges stora idéburna vård- och omsorgsorganisationer ger unika möjligheter att utveckla morgondagens vård och omsorg men också att skärpa förståelsen av det svenska civila samhällets komposition och förutsättningar.
Med utgångspunkt i högskolans värdegrund med nyckelord som engagemang, samhällsrelevans, kunskapsutveckling, förtroendefullt samarbete och fokus på människan är vi redo att ta vårt unika arv in i framtiden.

Ersta Sköndal Bräcke högskola ska vara ledande i utveckling av praktiknära forskning och utbildning – med kritisk blick och människors utsatthet i fokus. Genom intern och extern samverkan bygger vi styrka och engagemang som utmanar och skapar nytta.

Se högskolans Vision 2025 här.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade