Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Om Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ersta Sköndal Bräcke högskola bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Vi bedriver också forskning om bland annat det civila samhället, palliativ vård och organisations- och arbetslivsetik. Läs mer om oss i broschyren Det här är Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Högskolan finns på tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg. Tillsammans har de tre campusen cirka 1 700 studenter.

Högskolan bildades den 1 januari 1998 genom sammanslagning och integrering av högskoleutbildningar, forskningsverksamheter och vidareutbildningsprogram vid Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal, och fick namnet Ersta Sköndal högskola. Den 1 januari 2006 blev högskolan ett aktiebolag med Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal som ägare. I oktober 2010 blev Bräcke diakoni delägare, och i januari 2020 tillkom Stockholms Sjukhem som ännu en delägare.

2017 ändrades namnet till Ersta Sköndal Bräcke högskola. Högskolan är privat och organiserad som ett aktiebolag, men utan krav på vinstutdelning. Högskolan bedriver idag utbildning och forskning inom områden som kan spåras direkt tillbaka till diakonirörelsen under 1800-talet.

Pedagogisk plattform

I den pedagogiska plattformen uttrycks de grundläggande värden som ska känneteckna pedagogisk och administrativa arrangemang och personliga möten i utbildningsprogram på grundnivå, avancerad nivå och i forskarutbildning liksom i akademisk seminarieverksamhet, konferenser och möten vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.   

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade