Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


2,4 miljoner till projekt om webbaserat stöd för närstående till personer med cancer som vårdas i hemmet

När allt fler patienter med obotlig sjukdom vårdas i hemmet får de närstående ta ett allt större ansvar. Som närstående kan det vara lätt att känna sig otillräcklig. I ett projekt om ökad förberedelse för närstående till patienter med obotlig sjukdom ges ett webbaserat, vetenskapligt stöd för den närstående. Projektet får nu 2,4 miljoner i ytterligare anslag.

Projektet syftar till att erbjuda närstående till personer med avancerad cancer som vårdas i det egna hemmet, en möjlighet att förbereda sig för situationen att leva nära en svårt sjuk person under dennes sista tid i livet. Det webbaserade stödet innehåller filmer i form av samtal mellan närstående och vårdpersonal. I dessa samtal lyfts ämnen som tidigare forskning visat att närstående ofta har frågor kring och kan behöva stöd med.

– Betydelsen och effekter kommer nu att testas med en randomiserad kontrollerad design där närstående slumpmässigt lottas att ta del av webbsidan. Det här ytterligare anslaget gör att vi kan knyta fler forskare till projektet och stärka forskningsdesignen, säger Anette Alvariza, professor i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Resultatet av jämförelsen mellan de två grupperna blir en viktig del i forskarnas arbete av att se hur formen med webbaserat stöd fungerar. Projektet har pågått sedan 2019 och är en pilotstudie där man undersöker betydelsen av denna form av stödjande intervention. Förutom en webbplats med information och stödjande filmer, finns ett chattforum med möjlighet till kontakt med andra närstående. Det nya forskningsanslaget på 2,4 miljoner kommer från Cancerfonden och är fördelat på tre år.

Läs mer om projektet här.

För mer information, kontakta Anette Alvariza.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade