Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Civilsamhällsforskningen bidrar till Stadsmissionernas fattigdomsrapport 2021

De svenska stadsmissionerna presenterade tidigare i veckan Fattigdomsrapport 2021. Den årligt återkommande rapporten baseras på forskning om fattigdom i Sverige genomförd av Magnus Karlsson, professor vid Centrum för civilsamhällesforskning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

I årets rapport diskuteras personer i utsatthet som har rätt till stöd från de svenska socialförsäkringssystemen, men som av olika skäl inte får sådant stöd. Det lyfts fram hur den diskuterade gruppen, som stadsmissionerna väljer att kalla de ohjälpta och som i den internationella litteraturen diskuteras som icke-mottagare, troligen är ganska omfattande men osynlig.

Magnus Karlsson har arbetat i tio år tillsammans med de svenska stadsmissionerna kring att kartlägga de mest ekonomiskt utsatta grupperna i samhället. Tidigare rapporter har bland annat bidragit till att etablera begreppet matfattigdom i Sverige, samt beskrivit situationen kring de ekonomiskt mest utsatta under pandemin.

För mer information, kontakta Magnus Karlsson.

Ta del av rapporten här. , 7 MB.

Fattigdomsrapporten 2021 har presenterats på DN Debatt av Lotta Säfström, talesperson i fattigdomsfrågor på Sveriges stadsmissioner och direktor för Göteborgs stadsmission och diskuterats av Magnus Karlsson i Studio Ett. Den diskuterades också på Aftonbladets ledarsida och i Sveriges Radio P4.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade